Choose your region
 Kontakt |  Eesti
Menu

Reoveekanalisatsioon

PRO kaevud

pro_moodulkaev630

Kanalisatsioonikaevud PRO 630

PP-B-st kihtseinalise tõusutoruga kaevud sile- ja Pragma torudele.

 

pro800_pro1000

Kanalisatsioonikaevud PRO 800 ja 1000

Põhjadel on Eurosocketi tüüpi muhvid ühendamiseks sile- või Pragma toruga, kui kasutatakse Pragma kihttorusid. Pragma toru ühendamiseks Eurosocketi tüüpi muhviga tuleb kasutada PVC-st muhviadapterit. Siletoru tuleb Pragma muhviga ühendada tihendiga stabiliseerimisrõnga abil.

valmiskaevud

PRO valmiskaevud ja lisad


Valmiskaevud, liitmikud, freesid, tihendid ja külmumiskaitsmed.

view_pipe