Pipelife

Eritellimuskaevud

Kaevud vastavalt projektile

Kanalisatsioonikaevud

Rennpõhjaga kaevud, mida kasutatakse reoveetorustiku hooldamiseks, vaatluseks, torustiku suuna muutuseks või torustike liitumiseks. Kaevu korpused vahemikus 200mm – 1400mm.

Sademeveekaevud

Sileda põhjaga kaevud, mida kasutatakse sademevee torustiku hooldamiseks, vaatluseks, torustiku suuna muutuseks või torustike liitumiseks. Kaevu korpused vahemikus 400mm – 1400mm.

Veemõõdukaevud

Kaev, kus asub veemõõtja torustikku läbiva veehulga mõõtmiseks.

Pumplad

Pumplaid kasutatakse kohtades, kus isevoolse torustiku rajamine ei ole võimalik või otstarbekas. Pumplates asuvad seadmed, mis on vajalikud ülepumpamiseks.

Mahutid

Toodame erinevaks otstarbeks vastavalt spetsifikatsioonile mahuteid. Tüüpilised korpuse mõõdud on 1000mm – 1400mm.

Siibrikaevud

Siibrikaevus asuvad sulgseadmed, mille abil on võimalik vee- või kanalisatsioonitorustike sulgeda või avada. Kaevu korpuse läbimõõt sõltub seda läbiva torustiku läbimõõdust.

Voolurahustuskaevud

Voolurahustuskaevusid kasutatakse trassis oleva veesurve alandamiseks. Kaevud projekteeritakse vastavalt trassile.

Hüdrandikaevud

Hüdrandikaevu on vajalik hüdrandi mugavaks hooldamiseks. Enimlevinud korpuse mõõt on 1000mm.

Liiva-mudapüüdurid

Liiva- ja mudamüüduris eraldatakse sademeveest liiv, muda ja muud tahkised, et vältida võimalike torustiku ummistusi.

Proovivõtukaevud

Proovivõtukaev on vajalik trassist veeproovi võtmiseks. 


Võta meiega ühendust

kirjuta meile
OTSI
Otsi kõigist tootedokumentidest

Võta meiega ühendust

Saatke meile oma küsimused, tagasiside ja kommentaarid ning võtame teiega esimesel võimalusel ühendust

E-post
Võtame teiega ühendust e-posti teel