Modern architecture of residential building quarter with stormwater management system

SUURE MAHUTAVUSEGA IMMUTUSSÜSTEEMID

Uuri lähemalt

KESTLIK VEEKÄITLUS TÄNU MODULAARSELE IMMUTUSSÜSTEEMILE

Äärmuslikud ilmastikunähtused põhjustavad olulist üleujutusohtu ettevõtetele ja kogukondadele üle kogu Euroopa. Linnastumine, haljasalade vähenemine ja kliimamuutused toovad kaasa suure sademevee hulga, millega olemasolevad torustikud ei tule toime. Selle tagajärjeks on suurenenud üleujutuskahjud ja veevarude saastumine. 

Olukorra muudab omakorda veelgi halvemaks pinnase tihendamise mõju põhjaveetaseme hüdroloogilisele püsivusele – teema, mis tekitab üha suuremat muret Euroopa Komisjonis. Kuna looduslik veeringlus on häiritud, on linnad üha haavatavamad põhjavee taseme langusega seotud vajumise suhtes. Märkimisväärset mõju avaldab ka Euroopa peamise joogiveeallika vähenemine.

Seega on vaja lahendust, mis juhib liigvee kiiresti ja tõhusalt ära ning vähendab sadeveetorustike koormust. Pipelife’i immutussüsteemid on meie sademeveelahenduste nurgakivi. Stormbox kastimoodulid moodustavad suure mahutavusega mahutid liigse äravoolu jaoks ning geotekstiilist ümbrus tagab suurte sademetehulga kogumise ja järkjärgulise nõrutamise kiirusega, mille pinnas suudab vastu võtta.

Vaadake, kuidas üleujutuste ennetamiseks mõeldud lähenemisviis hõlbustab kestlikku sademevee käitlemist, toetades samal ajal looduslikku veeringlust.

Stormwater management infiltration system
Stormwater management system drawing in residential area
Stormbox stormwater storage crate

STORMBOX

Stormboxi kastimooduleid saab lihtsasti kombineerida, et luua suure mahutavusega immutusmahuteid liiklusaladel. Lihtsalt käsitsetav madal kast sobib ideaalselt piiratud paigaldussügavusega elamu- või haljasalade projektideks.

Stormboxi saab kohandada vastavalt vajadustele ning lihtsasti ühendada torude, puhastusmahutite ning hooldus- või kontrollkaevudega.  

Soakaway crate Stormbox E

STORMBOX E

Stormbox E on keskkonnasõbralik sademevee immutuslahendus, mis on valmistatud 100% ringlusse võetud polüpropüleenist (PP). Stormboxiga samade mõõtmete ja sisemahuga kestlik lahendus sobib suurepäraselt madalatele paigaldussügavustele mõõduka liikluskoormusega elamu- või haljasaladel.  

Stormbox II stormwater storage crate

STORMBOX II

Suuremate ja nõudlikumate projektide jaoks oleme välja töötanud tugeva immutuskasti, millel on erakordselt kõrge vastupidavus vertikaal- ja külgsurvele. Integreeritud suruühendused lihtsustavad paigaldust ja uuenduslik seinakonstruktsioon hoiab ära geotekstiili kahjustamise kõrgsurvepesu ajal.

Stormbox II sobib paigaldamiseks sügavale, tiheda liiklusega alade alla. Seda saab kasutada mahukate äri- või tööstusprojektide jaoks, kus eriti olulised on koormustaluvus, paigaldussügavus, kiire paigaldus ja lihtne hooldus. 

Stormbox II E stormwater storage crate

STORMBOX II E

Stormbox II E on keskkonnasõbralik lahendus suuremahuliste projektide jaoks. Stormbox II E on küll valmistatud 100% taaskasutatud polüpropüleenist, kuid sellel on Stormbox II-ga sarnased omadused. Peale selle vähendab lahendus märkimisväärselt teie projekti süsiniku jalajälge.

Kestlik lahendus sobib nii suurte paigaldussügavuste kui ka tiheda liiklusega aladele jaoks, säilitades samal ajal Stormbox II lihtsad paigaldus- ja hooldusomadused. 

KESTLIKU SADEMEVEE IMMUTUSSÜSTEEMI EELISED

Meie immutussüsteemid kaitsevad nii teie vara kui ka kohalikku keskkonda, hõlbustades kestlikke veemajandustavasid ja toetades piirkonna hüdroloogilist püsivust. Kaste saab paigaldada nii maanteede, kaubanduskeskuste ja suurte parklate, kui ka koduhoovi rohealade alla.

Võrreldes betoonkaevudega ei seisne STORMBOX süsteemi eelised mitte ainult lihtsas paigalduses, vaid ka suuremas koguses sademevee mahutamises. Ka kruusaga võrreldes on see ka palju ökonoomsem lahendus: näiteks 1 STORMBOX II immutuskast suudab asendada ligi 2 tonni killustikku. STORMBOX immutuskastide paigaldamiseks läheb palju vähem väärtuslikku aega. Meie kohandatud lahendused suudavad viia teie projekti vastavusse Euroopa põhjaveekaitse seadustega.

Stormwater management Commercial Water Infiltration drawing

RUUMISÄÄSTLIK DISAIN

Tõhusad maa-alused lahendused tagavad olemasoleva ruumi säästliku kasutuse ning maksimeerivad samal ajal vee kogumise ja hoiustamise võimekust​. Kõik Stormboxid on suure netoveemahutavusega (95,5%). See võimaldab luua suuri maa-aluseid lahendusi, tagades samal ajal avatud liiklusalad ja haljasalad.

VASTUPIDAV JA TÖÖKINDEL

Mahutid taluvad suurt vertikaal- ja külgsurvet enam kui 50 aasta vältel. Stormbox II talub pikaajalist vertikaalset koormust 240 kN/m2, mis teeb sellest turu ühe tugevaima immutuskasti.  

HÄSTI ÜHILDUV

Immutussüsteemi moodulkastidega disain võimaldab mitmeid kombineerimisvõimalusi. Neid saab hästi integreerida teiste sademeveekäitlemise komponentide ja puhastussüsteemidega.  

KIIRE PAIGALDUS

Moodulite konstruktsioonid ja suruühendused tagavad immutusmahuti kerge ja õigeaegse konfigureerimise. Pakume mitmekülgset tehnilist tuge, et saaksite kindel olla oma süsteemi vigadeta paigalduses ja vastavuses kõrgetele nõuetele. 

VÕRGUST SÕLTUMATU

Immutussüsteemid pakuvad kestlikku lahendust kõrvalistesse piirkondadesse, kus puudub juurdepääs sademeveevõrkudele või muudele äravooluvõimalustele. Linnapiirkondades saavad kasutajad olla sõltumatud sademeveevõrkudest ja nendega seotud tasudest, juhtides töödeldud sademevee otse pinnasesse. 

TERVIKLIK KAITSE ÜLEUJUTUSTE EEST

Minimeerige vihma- ja sulaveest tingitud üleujutusi spetsiaalsete maa-aluste kogumispaakide abil. Suure mahutavusega immutusmahutid koguvad liigvee ja lasevad selle järk-järgult läbi osaliselt poorse geotekstiili. See hoiab ära pinnase üleküllastumise ja aitab ennetada kanalisatsioonilekkeid. 

KOHANDATUD PROJEKTEERIMISTEENUSE EELISED

Meie terviklik konsultatsiooniteenus kasutab üleujutusriski arvutustarkvara ja aitab kohandada lahenduse vastavalt teie konkreetse projekti nõuetele. Analüüsime ilmastikuandmeid, pinnase omadusi ja füüsilist ümbrust ning tagame teie süsteemi optimaalse kohandamine kohaliku keskkonnaga.

Kohandatud lahenduse abil saate ühe immutussüsteemiga teenindada mitme kinnistu paigaldisi ja vältida eri paigaldistega kaasnevaid lisakulusid ning ruumikaotust.

Stromwater Management System drawing

OPTIMEERITUD TOIMIVUS NUTILAHENDUSTEGA

Pipelife’i nutilahenduste integreerimine sademeveekäitlussüsteemi tagab suurema kontrolli, lihtsama varahalduse, stressivaba töö, paranenud ressursitõhususe, proaktiivse hoolduse ja palju muid olulisi eeliseid.

Meie nutikas veetasemeandur võimaldab jälgida mahuti veetaset ja võtta ennetavaid meetmeid võimalike üleujutuskahjustuste minimeerimiseks. Samuti saate integreeritud ilmastikuandmete analüüsi abil Pipelife SmartHubi kaudu prognoosida oodatavat sademete hulka.

SmartHub on veebipõhine andme- ja tarkvaraplatvorm, mille tõhus liides sobib hästi igapäevaste toimingute ja varahalduse jaoks.  SmartHub vastab kõrgeimatele IT-turbestandarditele ja on kättesaadav 24/7 teie veebibrauseri või Pipelife SmartHubi rakenduse kaudu.

Smart System Monitoring

STORMBOX on üks osa Raineo vihmavee täislahendusest

Raineo® lahendus vihmavee ärajuhtimiseks

Korduma Kippuvad Küsimused

Immutussüsteem on tervikliku sademeveekäitluse lahutamatu osa. Tugevad plastkastid ühendatakse omavahel suureks sademevee kogumispaagiks, mis paigaldatakse täielikult maa alla. Paak on kaetud geotekstiiliga, mis võimaldab kogutud sademeveel järk-järgult pinnasesse imbuda.  

Süsteem hoiab spetsiaalse maa-aluse sademeveemahuti abil ära liigsest vihma- või sulaveest põhjustatud üleujutused. Lisaks ettevõtetele ja koduomanikele pakutavale üleujutuskaitsele leevendavad immutussüsteemid avalike sademevee- ja kanalisatsioonisüsteemide koormust. See aitab vältida üleujutusi ja looduslike veeallikate võimalikku saastumist.

Immutussüsteem on kriitilise tähtsusega ka kestliku veemajanduse jaoks. Tihendatud pinnasega linnapiirkonnad häirivad üha enam looduslikku veeringlust, takistades vihmavee imbumist pinnasesse. See omakorda vähendab põhjaveevarusid ja soodustab kahjulikku pinnase vajumist. Immutussüsteemid lahendavad selle probleemi, võimaldades töödeldud sademevee kontrollitud imbumist tagasi maapinda – seda isegi tihendatud pinnase korral. 

Kuigi nii immutus- kui ka kogumissüsteemid võivad olla valmistatud sarnastest komponentidest, täidavad need sõltuvalt kasutaja vajadustest eri funktsioone.

Kogumissüsteemid on suured maa-alused mahutid sademevee hoiustamiseks. Stormboxi kastid ühendatakse suureks maa-aluseks mahutiks, mis on ümbritsetud veekindla membraaniga. Selline maa-alune mahuti aitab ära hoida üleujutusi ja moodustab taaskasutatava tehnilise vee reservuaari, näiteks tualettruumides kasutamiseks, autode pesemiseks, kastmisveeks või tulekustutustöödeks.

Immutussüsteemid on küll konstruktsioonilt sarnased, kuid kogutud sademevee hoiustamise asemel hõlbustavad need sademevee kontrollitud imbumist pinnasesse. See on võimalik tänu osaliselt poorsele geotekstiilile, mis võimaldab vee järk-järgulist imbumist pinnasesse kiirusega, millega pinnas suudab toime tulla.

Paljudel juhtudel saab immutus- ja kogumissüsteeme koos kasutada, et luua terviklik ja kestlik veekäitluslahendus, mis pakub kaitset nii üleujutuste kui ka põua eest. 

Konsulteerides meie ekspertidega, saate kindlaks teha, millist süsteemi vajate. Peamised näitajad süsteemi valikul hõlmavad pinnase omadusi ja kinnistu geograafilist asukohta, samuti tugevate vihmasadude ja/või põudade tõenäosust.

Immutussüsteemid on eriti kasulikud tiheasustusega linnakeskkondades või kaugemates piirkondades, kus puudub juurdepääs ühisvõrkudele.

Linnakeskkonnas võimaldavad immutussüsteemid loodusliku veeringlust ka rohealade puudumisel. See aitab tagada hüdroloogilise püsivuse, täiendada põhjaveevarusid ja vältida pinnase vajumisega seotud kahjulikke mõjusid.  

Piirkondades, kus puudub juurdepääs ühiskanalisatsioonivõrkudele või kohalikele veekogudele, pakuvad immutussüsteemid ohutut ja kontrollitud viisi liigvee juhtimiseks otse pinnasesse. 

Samuti on kogumissüsteemid eelistatud lahendus piirkondades, kus esineb põuda ja/või kus pinnas on vett mitteläbilaskev. 

Näiteks savine pinnas võib takistada immutussüsteemi võimet vett  pinnasesse juhtida. Seepärast sobib sellises pinnase jaoks paremini sademevee kogumissüsteem, mis võimaldab sademevee hiljem kontrollitult ühisvõrkudesse suunta või taaskasutada. 

Kui teie kinnistu asub piirkonnas, kus esineb veepuudust, võib olla eriti kasulik sademevee hoiustamine hallveena, et seda hiljem kasutada näiteks kastmisveena või tualettruumis. 

Immutussüsteemid toetavad kestlikku veemajandust, soodustades looduslikku veeringlust ja takistades puhastamata sademevee sattumist järvedesse, jõgedesse ja joogiveeallikatesse. Lisaks takistab vee kontrollitud imbumine pinnase üleküllastumist ning sellega seotud kahjusid taristule ja taimestikule.

Lisaks funktsionaalsele panusele kestlikkuse tagamiseks on meie immutussüsteemid täielikult ringlusse võetavad ja taaskasutatavad – eriti meie Stormbox E tootesari, mis on valmistatud 100% ringlusse võetud materjalidest.

Meie meeskond pakub teile põhjalikku konsultatsiooni, et tagada teie süsteemi täielik vastavus kinnistu vajadustele. Analüüsides üleujutusriski arvutustarkvara, ilmastikuandmeid ja pinnase omadusi, optimeerime teie paigaldise vastavalt kohalikele keskkonna- ja taristutingimustele.

See teenus on eriti kasulik mitme paigaldisega projektide puhul, kuna saame selle konfigureerida ühtseks lahenduseks, vältides eraldi süsteemide paigaldamisega seotud lisakulusid ja ruumivajadust.

STORMBOX on moodulsüsteem, mille immutusplokid saab lihtsalt ja kiirelt virna laduda ning ühendada vihmavee lehtrite, kollektorite ja kaevudega. Immutuskastidest saab ka tehamaa-aluse veemahuti. Paigaldamiseks pole vaja kraanat ega spetsiaalseid tööriistu. Immutuskastid on ühendatud omavahel klikk-kinnituste või klambritega ja moodulsüsteemi saab igas suunas pikendada.

STORMBOX moodulid on üheks oluliseks osaks vihmavee juhtimissüsteemist. Kõigepealt  juhitakse vihmavesi hoone katuselt või muult pinnalt läbi torustiku ja vihmaveerennide settekaevu, mis filtreerib ja ladestatab suurema mustuse ning seejärel jõuab sademevesi vihmaveetorustiku kaudu geotekstiiliga mähitud immutuskastidesse.

Meie ainulaadne immutuskastidest koosnev süsteem tagab sellele kerge juurdepääsu puhastamiseks ja kontrollimiseks ning lihtsustab oluliselt immutussüsteemide hooldust. Uuendusliku seinakonstruktsiooniga Stormbox II-te saab puhastada kõrgsurvepesuga. See ei kahjusta geotekstiilist ümbrist ning tagab immutussüsteemi kiire hoolduse.

Pipelife’i immutussüsteemid on valmistatud kvaliteetsest toorainest ja vajavad minimaalset hooldust. Suure liikluskoormusega piirkondade lahendused kestavad vähemalt 50 aastat, samas kui väiksema koormusega süsteemid kestavad veelgi kauem. 

Pipelife’i immutussüsteemid on igal kohalikul turul saadaval konkurentsivõimelise hinnaga. Lahendusi saab kohandada vastavalt konkreetse rajatise tingimustele ja sellest oleneb ka hind. Täpse pakkumise saamiseks võtke ühendust.

Meie sademevee immutussüsteeme saate osta oma kohalikult Pipelife’i partnerilt. Oleme esindatud enam kui 20-s Euroopa riigis ja valmis vastama kõigile ostupäringutele. Lisateabe saamiseks vaadake edasimüüjate lehte.

Kõik STORMBOX süsteemi osad peavad olema paigaldatud vastavalt nõuetele ja paigaldusjuhistele:

  •  Kaeviku põhi peab olema tasane, ühtlane, sile ja ilma suurte kivide, tükkide ja külmunud osisteta. Alustäiteks sobib tihendatud kuni 10–15 cm paks killustikukiht.
  •  STORMBOXi paigaldamisel peab põhjavee tase olema immutuskasti põhjast vähemalt 0,5–1 m sügavamal
  •  Külgtäide tuleb tihendada peene killustikuga
  •  Alusplaadid laotakse geotekstiilile ja ühendatakse omavahel lukustades
  •  Paigalda immutuskasti sambad alusplaadi põhjas olevatesse aukudesse
  •  Külgpaneelid paigaldatakse ainult välisküljele selleks ettenähtud kohtadesse
  •  Kogu STORMBOX plokkidest ehitatud immutuskastide süsteemi täielikult katmiseks tuleb kasutada sobivat suure tihedusega kootud geotekstiili
  •  Geotekstiiliga katmisel (geotekstiili kahjustuste korral) peab materjalide üle kate olema minimaalselt 15cm

UUE PÕLVKONNA IMMUTUS-SÜSTEEM

Näiteid Poola põhjaveevarude täiendamisest suure võimsusega immutussüsteemide abil 

A state-of-the-art smart rainwater management solution
A state-of-the-art smart rainwater management solution

Uudised ja artiklid

Lisamaterjalid

Cover of Residential Stormwater Brochure Garden Water Reuse

Stormwater Management Residential Brochure

Cover of Commercial Stormwater Brochure Warehouse

Stormwater Management Commercial Brochure

Võta meiega ühendust

kirjuta meile

Seotud tooted

Siphonic  Roof drainage System

Sifoon-äravoolu süsteem

Manholes and Inspection chambers for stormwater management systems

Kaevud

biocleaner Ecolife BioC5

Biopuhastid ja septikud

Attenuation tank system Stormbox 2 with foil

Sademevee kogumissüsteemid

Võta meiega ühendust

Saatke meile oma küsimused, tagasiside ja kommentaarid ning võtame teiega esimesel võimalusel ühendust

E-post
Võtame teiega ühendust e-posti teel