Pipelife Storm Water Open

Terviklikud Sademevee Ärajuhtimise Lahendused

Uuri lähemalt

SADEMEVEESÜSTEEMID KÕIGILE KINNISTUTÜÜPIDELE

Ülemaailmsete kliimamuutuste ja linnastumise tulemusena on sademete arv tõusnud ja see on kaasa toonud sagenevaid üleujutusi. Lisaks jääb vähemaks rohealasid, mis immutaksid sademevett looduslikult. Liigvee ärajuhtimisega tuleks tegeleda ennetavalt, sest vanad vihmaaveesüsteemid pole ehitatud toimetulemiseks aina suurenevate sademete hulgaga. Süsteeme uuendamata jättes on otsesteks tagajärgedeks erosioon, veereostus ja ka varalised kahjud. Kuna äärmuslikud ilmastikunähtused sagenevad, on terviklikud sademeveelahendused turvaliste, mugavate ning heade elu- ja töötingimuste säilitamiseks hädavajalikud.

Sademevee ärajuhtimine on vajalik:

  • Linnades, kus on iseimbumiseks vähe ruumi, palju parklaid, katuseid ja tänavaid
  • Kaubanduskeskuste ja suurte parklate rajamisel
  • Maanteede ehitusel
  • Elamurajoonides, rohealadel ja koduhoovides

Pipelife’i sademeveesüsteemid pakuvad kodudele ja ettevõtetele kaitset üleujutuste ja põua eest, parandades samal ajal ressursitõhusust, vähendades kulusid ning tagades tulevikukindluse muutuvate keskkonnaväljakutsete ja regulatsioonide suhtes. Pakume erinevaid kaasaegseid ning efektiivseid lahendusi sademevee ärajuhtimiseks, maasse immutamiseks ning kogumiseks. 

Stormwater management system drawing in residential area

ELAMUD

Kaitske oma kinnisvara kulukate üleujutuskahjude eest suure mahutavusega maa-aluse hoiustamise ja immutuse abil, luues samal ajal taaskasutatavaid veevarusid põuaperioodideks. Sademeveesüsteemid suurendavad kinnisvara väärtust, võimaldades iseseisvat veemajandust ja vähendades majapidamiskulusid.

Meie erilahendused elamute jaoks aitavad säilitada haljasalasid ja kohalikku bioloogilist mitmekesisust tänu maa-alustele konstruktsioonidele, mis ei vähenda elamise jaoks kasutatavat pinda. Pipelife’is rakendame kestlikke tavasid ja kasutame taaskasutatud materjale, et aidata teil vähendada oma keskkonnamõju ilma kvaliteeti või mugavust ohverdamata.

Stormwater management in commercial area drawing

ÄRIHOONED

Kaitske oma ärikinnisvara ja ettevõtte mainet liigse ning ärajuhtimata sademevee  põhjustatud füüsiliste, operatiivsete ja õiguslike tagajärgede eest. Pipelife’i terviklike sademeveelahendustega on sademevee ärajuhtimine planeeritud ja ei pea muretsema.

Meie sademeveelahenduste hulka kuuluvad sifoon-äravoolusüsteemid katustele, maa-alused kogumiskaevud, filtrid ja immutussüsteemid. Veemajandusprotsesside edasiseks optimeerimiseks saab lisada ka nutikaid pumpasid ja tasemeandureid.

KUUS SAMMU KESTLIKUKS SADEMEVEEKÄITLUSEKS

Meie modulaarsed süsteemid töötavad koos, pakkudes tõhusat sademeveekäitlust kuues etapis:

Stormwater management system thumbnail

Lamekatuste sifoon-äravoolusüsteemid juhivad sademevee hoonetelt kiiresti ära, maa-alused kambritega kastid koguvad aga maapinnalt pinnavee äravoolu. Ülevoolu ennetamiseks kasutatakse kogumis- ja hoiupaakides nutikaid tasemeandureid.

 

Kogutud sademevesi juhitakse seejärel meie vastupidavate maa-aluste torustike kaudu puhastamiseks eraldajatesse ja filtritesse.

 

Mitmed filtrid tagavad, et kogutud sademevesi ei sisaldaks prahti, õli ega raskmetalle, tagades selle ohutu korduvkasutuse või vabastamise.

 

Suure võimsusega mahutid ja kogumistorud hoiavad puhastatud vett, pakkudes spetsiaalse maa-aluse hoidla abil esmast kaitset üleujutuste vastu. Hoiustatud vett saab suunata avalikesse võrkudesse või veepuuduse ajal taaskasutada.

 

Meie immutuskastid hoiavad ära üleujutused ja vabastavad kogutud vee järk-järgult pinnasesse, tagades hüdraulilise stabiilsuse ja aidates kaasa põhjavee säilimisele.

 

Kogutud joogikõlbmatut vett saab taaskasutada mitmeks otstarbeks, näiteks autode pesemiseks või haljasalade kastmiseks. See vähendab majapidamiskulusid ja tagab ettevõtetele ajutise veepuuduse korral stabiilse varustamise.

TÕHUSA SADEMEVEEMAJANDUSE EELISED

Tõhusust ja kestlikkust silmas pidades loodud sademeveesüsteemid on väärtuslik lisa teie kinnisvarale. Vaadake, kuidas meie kohandatavad lahendused vastavad teie konkreetsetele projektinõuetele.

SADEMEVEE TAASKASUTAMINE JA RINGLUS

Meie sademeveesüsteemid hoiavad ära üleujutusi ja pakuvad leevendust põua korral. Kogutud joogikõlbmatut vett saab veepuuduse ajal kasutada.

KESTLIKUD SADEMEEVEELAHENDUSED

Kestlik sademeveelahendus juhib pinnavee äravoolu keskkonnasõbralikul viisil. Meie sademeveelahendused järgivad seda strateegiat, kasutades kaasaegseid äravoolutooteid, et täiustada looduslikke veetöötlusprotsesse.

MADALAMAD KULUD

Kontrollige sademevee juhtimist ja ärajuhtimist ning vältige tänu sellele ühiskanalisatsiooni teenuste tasusid. Igakuiseid veearveid saab vähendada ka kogutud joogikõlbmatu sademevee taaskasutamisega, näiteks autode pesemiseks või haljastuse kastmiseks.

NÕUETELE VASTAVUS

Suurendage oma kinnisvara väärtust, investeerides kaasaegsesse ja kestlikku veemajandussüsteemi, mis aitab teie hoonel vastata jõustuvatele keskkonnanõuetele.

SÄÄSTLIK RUUMIKASUTUS

Kasutage aedu, parklaid ja laadimisplatse maksimaalselt, ilma et mahukad äravoolusüsteemid neid takistaksid. Kuna meie lahendused on maa all, siis saab maapinda kasutada haljas- või funktsionaalse alana

KOHANDATAV LAHENDUS

Pipelife’i sademeveesüsteemid on konstruktsioonilt modulaarsed, võimaldades seadistusi vastavalt teie ruumi- ja projektinõuetele kohandada. Maa-alust lahendust saab suurendada või vähendada ning paigaldada vastavalt teie kinnisvara mõõtmetele.

KASUTAGE MEIE KOHANDATUD PROJEKTEERIMISTEENUST

Meie terviklik konsultatsiooniteenus kohandab sademeveemajandussüsteemid teie konkreetsete projekti nõuetele vastavaks.

Kasutame üleujutus- ja põuariski arvutamise tarkvara, et koostada täpseid virtuaalseid simulatsioone, mõõtmisi ning kuluaruandeid.  Samuti analüüsitakse ilmastikuandmeid, pinnase omadusi ja ümbritseva võrgu võimalusi, et teie seadistus oleks optimeeritud kohalikule keskkonnale.

Selline lähenemisviis võimaldab teenindada mitme üksusega kinnistuid ühe lahendusega ning vältida eraldi paigaldustega seotud lisakulusid ja lisaruumi vajadust.

Meie eksperdid pakuvad igas etapis projekteerimisalast nõu ja juhiseid, tagades nii, et teie süsteem on pidevalt kooskõlas ümbritseva taristu ja kohalike eeskirjadega. 

Design service technical drawing
Siphonic  Roof drainage System

KATUSTE SIFOON-ÄRAVOOLUSÜSTEEMID

Manholes and Inspection chambers for stormwater management systems

KAEVUD JA KAMBRID

Stormwater system pipes

ÄRAVOOLUTORUDE SÜSTEEMID TEEDELE

Infiltration system with membrane

SADEMEVEE IMMUTUSSÜSTEEMID

Attenuation tank system Stormbox 2 with foil

SADEMEVEE KOGUMISSÜSTEEMID

Ehitusdrenaaži süsteem

Hoone ümber asetsev drenaažitorustik kogub pinnases oleva liigvee ja suunab selle kas sademeveekanalisatsiooni või kraavi. Katuselt tulev vihmavesi juhitakse mööda katuserenne, vihmaveetorusid ja vihmavee äravoolulehtreid otse sademeveekanalisatsiooni.

OPTIMEERITUD TOIMIVUS NUTILAHENDUSTEGA

Pipelife’i nutiahendused pakuvad sademeveesüsteemi jõudluse parandamiseks suuremat kontrolli ja lihtsamat haldamist. Kasutage kaugjuhitavaid nutikaid pumpasid ja tasemeandureid, et prognoosida hooldusvajadust ja parandada ressursitõhusust.

Meie nutikad seadmed saab sujuvalt integreerida olemasolevatesse kolmandate osapoolte süsteemidesse, kuid pakume ka terviklikku nutiteenust Pipelife SmartHubi kaudu. SmartHub on veebipõhine andme- ja tarkvaraplatvorm tõhusa kasutajaliidesega igapäevaste toimingute ja seadmete haldamise jaoks. SmartHub vastab kõrgeimatele IT-turbestandarditele ja on kogu ööpäeva kättesaadav veebibrauseri või Pipelife SmartHubi rakenduse kaudu.

Smart System Monitoring

Pipelife sademevee täislahendus Raineo

Raineo® lahendus vihmavee ärajuhtimiseks

Vaata tootekataloogi

Stormwater product mood picture

RAINEO vihmavee torustik

RAINEO torud sobivad isevoolsete sademevee torustike paigaldamiseks. Tänu heledamale sisekihile valgustub kaameravaatlusel toru sisemus paremini. Ühendusteks saab kasutada PRAGMA liitmikke.

Stormwater Management

STORMBOX vihmavee immutussüsteem

Tugev vihmasadu võib kuivendussüsteemid proovile panna. STORMBOX lahendus kogub sademevee kokku ja immutab selle maasse. Soovi korral saab STORMBOX immutuskastidesse kogutud vett ka uuesti kasutada - näiteks kastmiseks.

PE PVC Pipe

Sademevee- ja drenaažikaevud

Pipelife kontroll- ja hoolduskaevud võimaldavad juurdepääsu kanalisatsiooni- või sademeveesüsteemidele kontrollimiseks, hoolduseks ja proovide võtmiseks. Kaevud on vastupidavad ja hõlpsasti paigaldatavad.

Sademevee-kanalisatsiooni vooluhulkade arvutamine

Sademeveesüsteemi koostamise esimeses etapis on vaja välja selgitada, kui palju sademevett peab süsteem vastu võtma ja ära suunama. Väga palju oleneb pinnakattest, kust vesi kokku kogutakse ja sademete intensiivsusest. Samuti on tähtis, millise languga süsteem planeeritakse.

Süsteemide sademevee vastuvõtlikkus arvutatakse üldjuhul arvutimudelite abil. Pindmise äravooluvee vooluhulka väikestelt valgaladelt, mille suurus on kuni 200 ha (1 ha = 10 000 m²) ning millelt kokkuvooluaeg ei ületa 15 minutit, on lubatud arvutada lihtsamal moel valemiga:

Q = q * k* A

 

Q- sajuvee arvutusäravool - l/s

q - arvutusvihma intensiivsus l/s - ha

k - keskmine äravoolutegur

A - pinna / valgala suurus - ha

Äravoolutegur k väljendab sajuvee äravoolu intensiivsuse ja sademete intensiivsuse suhet. See sõltub samas pinnakatte iseloomust ning vihma intensiivsusest ja kestusest.

NB! Katuste korral võetakse k võrdseks 1,0-ga.

Tabel 2 Pinnakatete äravoolutegurid

Pinnakate Äravoolutegur - k
katus 1,0 
betoon- või asfaltkate  0,8 
tihedate vuukidega kivisillutis  0,8 
liivvuukidega kivisillutis  0,7
kruus- või killustikkate  0,3
muru 0,2 
aed, park  0,15 
katteta maapind  0,1 
mets 0,05 

NB! Kui maapinnalang on üle 3%, suurendatakse äravoolutegurit 1,3…1,5 korda.

Kui pinnakatte kohta täpseid andmeid ei ole, valitakse äravoolutegur tabelist 3.

TABEL 3 Valgala äravoolutegurid

Valgala kirjeldus Tasane maapind (äravooutegur k) Künklik maapind (äravooutegur k)
sillutatud hoovidega tihehoonestuskvartal 0,4…0,7  0,6…0,9 
sillutamata hoovidega tihehoonestuskvartal 0,3…0,5  0,5…0,7 
avaplaneeringualad 0,2…0,4  0,4…0,6 
madaltihehoonestusega alad 0,2…0,4  0,4…0,6 
alla 0,1 ha kruntidega väikeelamualad 0,15…0,25  0,25…0,35 

Kõige tähtsam sademevee hulga määramisel on maksimaalne sademevee hulk, mille süsteem peab suutma vastu võtta ja edasi suunata.

Arvutusvihma intensiivsus määratakse eelkõige piirkonna lähima vaatlusjaama andmete põhjal. Väikesemahulise töö või statistiliste andmete puudumise korral võib intensiivsuse arvutada valemist:

q = B/Tn (valem 2) 

B - muutuja, mis arvutatakse valemiga (3)

n - astendaja (tabel 4)

T - vihma kestus, min.

B = 20n * q20 * (1 + c *log p) (valem 3)

q20 - 20 minutit kestva ja 1 kord aastas sadava vihma intensiivsus l/s-ha.
n, c - empiirilised e territoriaalsed tegurid (tabel 4)
p - arvutusvihma korduvus (tabel 5)

Tabelis 4 on toodud suuruste q20 (vt ka joonis 5.1) jaotus Eesti territooriumil, asendaja n samajooned (vt ka joonis 5.2) ja parameetri c väärtused (vt ka joonis 5.3), mille kasutamine baseerub Eesti meteoroloogiliste vööndite kaardil.

TABEL 4 Arvutusvihma parameetrid Eestis

Asukoht q20
(Joonis 1)
 
n
(Joonis 2)

c
(Joonis 3)
Tallinn 69,5 0,72 0,80
Tartu 81,2 0,66 0,92
Pärnu 80 0,67 0,76
Kuressaare 65 0,67 0,67
Võru 81,7 0,67 0,74
Paide 80 0,68 0,88
Ida-Virumaa 77,3 0,69 0,84

tabel 5 Arvutusvihma korduvus sademevee- või ühisvoolukanalisatsiooni arvutusvooluhulga määramiseks

Piirkonna kirjeldus  Arvutusvihma korduvus
Suhteliselt suurte kruntidega väikeelamupiirkond, milles on lahkvoolukanalisatsioon ning kus ajutine sajuveeuputus olulist majanduslikku kahju ei põhjusta 1 aasta 
Muud lahkvoolukanalisatsiooniga piirkonnad, sealhulgas korruselamupiirkonnad 2 aastat 
Ühisvoolukanalisatsiooniga piirkonnad  3 aastat 
Ühisvoolukanalisatsiooniga linnasüdamed  5 aastat 

Joonis 5.1

Vihma intensiivsuse q20 (l/s*ha) jaotus Eesti territooriumil

Joonis 5.2

Astendaja n samajooned Eesti territooriumil

Joonis 5.3

Eesti rajoneerimise kaart parameetrite c, a, b, n’ ja n’’ määramiseks.

Lühiajalise (T = 5 - 10 min) ja pikaajalise (T = 60 - 180 min) vihma intensiivsus arvutatakse valemitega:

q = aB/Tn’ (T = 5 - 10 min) või (valem 4)

q = bB/Tn’’ (T = 60 - 180 min) (valem 5)

Parameetrite a, b, n’ ja n’’ väärtused on toodud tabelis 6, sõltuvalt Eesti meteoroloogilistest vöönditest (vt ka joonis 5.3). 

Tabel 6 Vihma arvutuslikud intensiivsuse parameetrid Eestis

Meteoroloogiline vöönd (joonis 5.3) c a b n’ n’’
Ida-Virumaa  0,84  0,65  1,70  0,50  0,82 
II 0,88  0,66  2,18  0,50  0,87 
III 0,76  0,54  2,36  0,40  0,88 
IV 0,67  0,66  1,28  0,50  0,74 
Tallinn 0,8  0,54  1,23  0,45  0,77 
Tartu 0,92  0,55  1,33  0,40  0,73 

Määratakse järgmiste valemitega:

- Rõhtkatused kaldega kuni 1,5%

Q = A * q20 / 10000 (valem 6)

- Ülejäänud katuste korral (kaldega üle 1,5%)

Q = A * q5 / 10000 (valem 7)

A - katuse arvutuslik pind m²
q20; q5 - vastavalt 20-minutilise ja 5-minutilise kestvusega vihma intensiivsus (l/s-ha) sagedusega 1 aasta.

Ümarristlõikega püstikute läbilaskevõime arvutatakse Wyly-Eaton’i valemiga:

Qmax = 2,5 * 10-4 * k -0,167 * di 2,667 * f1,667 (valem 8)

k - püstiku karedus mm (võetakse 0,25 mm)
di - siseläbimõõt mm
f - püstiku ringtäituvus

Püstiku dimensioneerimisel peab sademevee arvutusäravool olema võrdne või väiksem tabelis 7 esitatud vooluhulkadest. Püstiku ringtäituvuseks võetakse üldiselt f = 0,33.

Tabel 7 Püstiku suurim lubatud arvutusäravool Q max l/s

DN f = 0,20  f = 0,33 
50 0,70  1,70 
70 1,80  4,10 
100 4,70  10,60 
150 13,70  31,60 
200 29,50  68,00 
300 87,10  200,60 

LAE ALLA

UUDISED JA ARTIKLID

placeholder

 

 
placeholder

 

 
placeholder

 

 
placeholder

 

 

No news

Võta Ühendust

E-Mail service
We will get in touch with you by e-mail

Võta meiega ühendust

Saatke meile oma küsimused, tagasiside ja kommentaarid ning võtame teiega esimesel võimalusel ühendust

E-post
Võtame teiega ühendust e-posti teel