PRIVAATSUSTEAVITUS

Käesoleva privaatsusteavituse eesmärk on teavitada teid sellest, kuidas Pipelife Eesti AS ("Pipelife“ või „meie“) töötleb, sealhulgas kogub, kasutab ning säilitab teie isikuandmeid kui: (i) teie soovite või juriidiline isik, keda te esindate, soovib sõlmida meiega lepingu ja/või täita seda; (ii) võtate meiega ühendust; (iii) osalete kliendikampaanias; (iv) jääte meie ettevõtte territooriumile paigaldatud kaamerate vaatevälja;  (v) külastate meie veebisaiti; (vi) teete muid toiminguid, mis toovad kaasa teie isikuandmete töötlemise. 

Teie privaatsuse ja isikuandmete kaitse on meie jaoks oluline, seega me pöörame sellele tähelepanu kõigis oma ettevõtte tegevustes. Me austame teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja tegutseme alati kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärusega („IKÜM“) ja käesoleva privaatsusteavituse sätetega.

Käesolevat privaatsusteavitust kohaldatakse Pipelife Eesti AS-is. Seda ei kohaldata Wienerberger kontserni kuuluvate teiste ettevõtete online teenustele või kolmandate isikute pakutavatele online teenustele.

1. vastutav töötleja

Privaatsusteavituses kirjeldatud isikuandmete töötlemise puhul on teie isikuandmete vastutav töötleja, kes määratleb teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid: Pipelife Eesti AS, registrikood 10133788, aadress Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, Rae vald 75306, Harjumaa, Eesti.

Kui teil on küsimusi selle privaatsusteavituse, oma isikuandmete töötlemise kohta või soovite teostada oma andmesubjekti õiguseid, siis palun võtke ühendust meiega e-posti teel aadressil pipelife@pipelife.ee.

2. ISIKUANDMETE KATEGOORIAD JA ALLIKAD

RIsikuandmed on igasugune teave, mille abil on meil võimalik teie kui füüsilise isiku otsene või kaudne tuvastamine. Me võime töödelda, sh koguda, kasutada, säilitada ja edastada järgmisi isikuandmete kategooriaid:

· Kui teie või juriidiline isik, keda te esindate, soovite sõlmida meiega lepingu ja/või täita seda, siis võime töödelda järgmiseid isikuandmeid: nimi, telefoninumber, e-posti aadress ning juhul, kui esindate juriidilist isikut, siis juriidilise isiku nimi, registrikood ja teie ametinimetus („Põhiandmed“);

· Kui kontakteerute meiega, siis võime töödelda järgmiseid isikuandmeid: teie kontaktandmed, mille vahendusel te meiega ühendust võtate või mille meile esitate, sõnumi kuupäev, kellaaeg ja sisu („Suhtlusandmed“);

· Kui osalete kliendikampaanias, siis vastavalt kampaania reeglitele võime töödelda järgmiseid isikuandmeid: nimi, telefoninumber, e-posti aadress, andmed, mis te olete esitanud, et kampaaniast osa võtta („Kampaania Andmed“);

· Kui külastate meie ettevõtte territooriumit, sh kontorit, ning jääte meie ettevõtte territooriumile paigaldatud kaamerate vaatevälja, siis töötleme kaamerasalvestitelt nähtavat teie kujutist („Videovalve andmed“);

· Kui külastate veebisaiti võime töödelda järgmiseid andmeid, mis võivad sisaldada teie isikuandmeid: seadme IP-aadress, logifail veebilehe külastuse kellaaja ja kuupäevaga, veebilehitseja tüüp ja versioon, teie valitud ajavöönd, operatsioonisüsteem, URL millelt suundusite veebisaidile, teie veebisaidil navigeerimine, seadme tüüp, seadme kordumatud identifikaatorid, seadme seaded ja geograafilise asukoha andmed („Tehnilised Andmed“);

· Kasutame veebisaidil küpsiseid, mis on väikesed failid, mille konfiguratsiooni seaded aitavad meil muuta oma online teenuseid kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Peale selle aitavad küpsised täita teatud kasutajafunktsioone. Küpsised võivad koguda teie isikuandmeid. Täpsema teave saamiseks tutvuge küpsiste teavitustega.

Võime koguda teie isikuandmeid: (i) otse teilt, nt kui te võtate meiega ühendust, külastate veebisaiti või osalete kliendikampaanias; (ii) juriidiliselt isikult, keda te esindate; (iii) ise, kui jääte meie ettevõtte territooriumile paigaldatud kaamerate vaatevälja; (iv) kolmandatelt isikutelt (nt äriregistrist).

3. ISIKUANDMEte töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Me töötleme teie isikuandmeid ainult konkreetsel otstarbel, sealhulgas ainult siis, kui meil on selleks õiguslik alus. Võime töödelda teie konkreetseid andmekategooriaid järgnevatel eesmärkidel ning õiguslikel alustel:

 

Töötlemise eesmärk

Töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete kategooriad

Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine, sh lepingueelsete läbirääkimiste pidamine ning lepingu sõlmimine, haldamine ja täitmine, klienditeeninduse osutamine ja lepingu täitmise järgimine

Kui olete füüsiline isik: lepingu täitmine või selle sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine

Kui esindate juriidilist isikut: meie õigustatud huvi täita meie ja juriidilise isiku, keda te esindate, vahel sõlmitud lepingut või võtta selle sõlmimisele eelnevaid meetmeid

Põhiandmed

Suhtlusandmed

Kliendi rahulolu-uuringute läbiviimine

Meie õigustatud huvi arendada ning parendada meie poolt pakutavaid tooteid ning teenuseid

Põhiandmed

Päringute ja tagasisidede saamine ja neile vastamine veebisaidi, e-maili, telefoni või muude võrguseadmete vahendusel

Meie õigustatud huvi tagada suhtlus oma (potentsiaalsete) klientidega ning oma äritegevuse toimumine

Suhtlusandmed

Tooteid ja teenuseid puudutava üldise teabe edastamine

Meie õigustatud huvi hoida kliente kursis toodete ja teenustega seotud teabe, sh uuendustega

Põhiandmed

Suhtlusandmed

Kliendikampaaniates osalemine, sh nt küsitlustes, loteriides osalemine

Nõusolek

Kampaania Andmed

Otseturustuse tegemine, sh pakkumiste ja uudiskirjade saatmine

Kui teeme otseturustust teile kui füüsilisele isikule: nõusolek

Kui teeme otseturustust teile kui juriidilise isiku esindajale: meie õigustatud huvi teavitada teid toodetest ja teenustest ning jagada informatsiooni, mis meie arvates võib teile huvi pakkuda

Põhiandmed

Teile või juriidilisele isikule, keda esindate, kui olemasolevale kliendile, otseturustuse tegemine samalaadsete toodete ja teenuste kohta,  mis te või juriidiline isik, keda esindate, olete meie juurest varasemalt ostnud

 

Meie õigustatud huvi teavitada oma olemasolevat klienti, toodetest ja teenustest, mis on samalaadsed nendega mis olemasolev klient on meie juurest varasemalt ostnud

Põhiandmed

Antud nõusolekute haldamine

Meie õigustatud huvi hallata andmeid nõusoleku andmise ja tagasivõtmise kohta õigusaktidest tuleneva kaudse kohustuse täitmiseks ja meie õiguste kaitseks

Põhiandmed

Veebisaidi põhifunktsioonide kättesaadavaks tegemine ning selle haldamine, täiustamine, kohandamine ja arendamine, andmete analüüsimine, sh kasutustrendide analüüs, tõrgete diagnoosimine ja kõrvaldamine

Meie õigustatud huvi võimaldada juurdepääs veebisaidile, täiustada veebisaiti, selle kasutajakogemust parendada, kaitsta isikuandmeid ning ennetada pahatahtlikke ja/või ebaseaduslikke toiminguid

Tehnilised Andmed

Vara- ja omandivastaste süütegude ennetamine, avastamine ja avastatud süütegude ohjamine, töötajate ja klientide turvalisuse tagamine

Meie õigustatud huvi ennetada ja avastada vara- ja omandivastaseid süütegusid ning ohjata avastatud süütegusid, tagada teie, töötajate ja klientide turvalisus

Videovalve andmed

Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine, sh taotlustele vastamine

Õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmine

Vastavalt töötlemise eesmärgile kõik andmekategooriad

Andmekorrastus ja konsolideerimine, nt (i) andmetega meie olemasolevates registritest; (ii) õiguseellaselt üle võetud andmetega või (iii) muudest allikatest pärit andmetega

Meie õigustatud huvi kontrollida esitatud isikuandmete vastavust ja/või neid konsolideerida, et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi

Andmete, sh isikuandmete, ja materjalide varundamine meie varundussüsteemides

Meie õigustatud huvi tagada andmetöötlusprotsesside järjepidevus ja turvalisus

Õiguste jõustamine ja kaitsmine, sh õigusnõuete koostamine, esitamine või kaitsmine kohtumenetluses või kohtuvälises menetluses

Meie õigustatud huvi meie õiguste jõustamiseks ja kaitsmiseks

 

3.1. sotsiaalmeedia platvormid ja pistikprogrammid

Wienerberger AG teeb koostööd erinevate sotsiaalmeedia platvormidega. Osana sellest koostööst on teie brauser automaatselt ühendatud teenuseosutajaga (nt Facebook), kui te vastavat teenust kasutate. Näiteks IP-aadress, küpsised ja muu teave edastatakse asjaomasele teenuseosutajale, kui te olete nende veebisaiti varem külastanud. Andmete edastamist piiratakse meie poolt nii palju kui võimalik ja toimub ainult siis, kui te sotsiaalmeedia võrgustikke kasutate. Olles sisse loginud mõnda sotsiaalmeedia võrku, saab see siduda meie veebisaidi külastust teie sotsiaalmeedia kasutajakontoga.

Lisaks sellele kasutame pistikpgrogramme eri platvormidest (näiteks Facebook'i ikoon). Klõpsates vastaval ikoonil, nõustute te suhtlusega vastava platvormiga ja teabe edastamisega (nt IP-aadress) vastavale teenuseosutajale. Pistikprogrammi aktiveerides saab sotsiaalmeedia platvorm teabe, et veebilehitseja on avanud vastava lehekülje meie veebilehel. See kehtib ka siis, kui teil pole selle sotsiaalmeedia kontot või te ei ole parasjagu sisse logitud. Kõnealune teave (kaasa arvatud IP-aadress) edastatakse otse veebilehitsejast vastava platvormi serverile ja seda säilitatakse seal.

Kui te meie veebisaidi külastuse ajal olete sisse logitud mõnda sotsiaalmeedia platvormi saab see sotsiaalmeedia platvorm siduda külastuse otse teie kasutajakontoga, kasutades samal ajal aktiveeritud pistikprogrammi. Kui te kasutate mõnda pistikprogrammidest, näiteks klõpsides „meeldib" nuppu või lisades kommentaari, edastatakse vastav teave otse sotsiaalmeedia võrgu serverile ja säilitatakse seal. Seda teavet võidakse ka avaldada sotsiaalmeedia võrgus teie Facebooki sõpradele või Twitteri järgijatele.

Andmete kogumise eesmärk ja ulatus ning andmete edasine töötlemine ja kasutamine vastava sotsiaalmeedia platvormi poolt, samuti asjakohased õigused ja võimalused eraelu puutumatuse kaitsmiseks on võimalik leida vastava sotsiaalmeedia platvormi andmekaitsealast teabest.

Meie veebileht kasutab järgnevate sotsiaalmeedia platvormide pistikprogramme:

Facebook pistikprogrammid ("jagamisnupp"): Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA rakenduse pistikprogrammid tunnete ära Facebooki logo või "jagamisnupu" järgi. Facebooki pistikprogrammide ülevaate leiate siit: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Kui te kasutate meie online teenuseid, siis loob pistikprogramm otseühenduse teie brauseri ja Facebooki serveri vahel. Seega on Facebookil andmed selle kohta, et te kasutate meie online teenuseid oma IP aadressi alt. Kui vajutate Facebooki "jagamisnuppu" siis, kui olete oma Facebooki kontoga sisse logitud, siis saate linkida meie online teenuseid oma Facebooki profiiliga. Facebook saab seejärel seostada meie online teenuste kasutamise teie kasutajakontoga. Soovime juhtida tähelepanu sellele, et online teenuste pakkujana ei saa meie mingit teavet Facebooki poolt edastatud andmete sisu ega nende kasutamise kohta. Täpsema teabe leiate Facebooki privaatsuspoliitikast aadressil https://www.facebook.com/policy.php. Kui te ei taha lubada, et Facebook seostaks meie online teenuste kasutamist teie Facebook kasutajakontoga, siis logige enne meie teenuste kasutamist oma Facebook kasutajakontolt välja.

YouTube: YouTube'i opereerib Google, s.t. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kui kasutate ühte meie online teenustest, mis kasutab YouTube pistikprogrammi, siis luuakse ühendus YouTube serveritega ja teie poolt kasutatavaid online teenuseid puudutav teave edastatakse YouTube serverile. Kui olete oma YouTube kontole sisse loginud, siis lubate YouTube rakendusel seostada teie brauseritoiminguid otse teie isikuprofiiliga. Selle ennetamiseks logige oma YouTube kontolt välja. Täpsema teabe selle kohta, kuidas YouTube kasutajate andmeid kasutab, leiate YouTube privaatsuspoliitikast aadressil https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Twitter: Twitteri teenust pakub Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Kui te kasutate Twitterit ja taaspostituse ehk "re-tweet" funktsiooni, siis lingitakse teie poolt kasutatud online teenused teie Twitteri kontoga ning edastatakse teistele kasutajatele. Samal ajal edastatakse andmed Twitterile. Soovime juhtida tähelepanu sellele, et online teenuste pakkujana ei saa meie mingit teavet edastatud andmete sisu ega nende Twitteri poolt kasutamise kohta. Täpsema teabe leiate Twitteri privaatsuspoliitikast aadressil http://twitter.com/privacy. Teie Twitteri konto privaatsusseadeid saate muuta aadressil http://twitter.com/account/settings.

LinkedIn: Linkedln võrgu pakkuja on LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Iga kord kui te kasutate ühte meie online teenustest, mis sisaldab LinkedIn funktsioone, luuakse ühendus LinkedIn serveritega. LinkedIn teavitatakse sellest, et te kasutate meie online teenuseid oma IP aadressi alt. Kui klõpsate oma LinkedIn kontole sisse logituna LinkedIn „soovitusnuppu", siis saab meie online teenuste kasutamist seostada teie ja teie kasutajakontoga. Soovime juhtida tähelepanu sellele, et online teenuste pakkujana ei saa meie mingit teavet edastatu andmete sisu ega selle LinkedIn poolt kasutamise kohta. Täpsema teabe leiate LinkedIn privaatsuspoliitikast aadressil https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4. ISIKUANDMETE VASTUVÕTJAD JA EDASTAMINE

Sõltuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist (nt tagasihelistamine, tellimuse täitmine, teenuse või teabe küsimine jms), võime teie isikuandmeid edastada järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele vastuvõtjatele:

  • teenuseosutajad, töövõtjad, koostööpartnerid, IT-teenuste osutajad, postiettevõtted, turvateenuse osutaja, makseteenuste osutajad, sotsiaalmeedia platvormid, pistikprogrammide teenuseosutajad, et täita privaatsusteavituse peatükis 3 toodud eesmärke. Edastamise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi kasutada teenuseosutajate, töövõtjate ja koostööpartnerite poolt pakutavat infrastruktuuri ja teenuseid, sh, et täita privaatsusteavituse peatükis 3 toodud eesmärke;
  • kontserni ettevõtted, kuivõrd Pipelife kuulub Wienerberger kontserni, rahvusvahelisse ettevõtete gruppi, millel on piiriülesed sisemised tööprotsessid, struktuurid ja tehnilised süsteemid. Me võime kasutada teie isikuandmeid Wienerberger kontserni siseselt, sh vajaduse korral edastada need meie teistes riikides asuvatele ettevõtetele privaatsusteavituse peatükis 3 toodud eesmärkidel ja kooskõlas käesoleva privaatsusteavitusega. Edastamise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi kasutada jagatud haldustaristut, sh tehnilisi süsteeme ja andmesäilitust. Meie kontserniülesed andmekaitse suunised ja protseduurid on loodud viisil, mis tagab võrdselt kõrge tasemega andmekaitse kõigis riikides, kus me tegutseme. Meie kontserni info on toodud aadressil https://www.wienerberger.com; 
  • avaliku sektori asutused ja õiguskaitseorganid, nt Maksu- ja Tolliamet või Politsei- ja Piirivalveamet. Me edastame teie isikuandmed selleks, et (i) jõustada või täita pädeva asutuse poolt välja antud õigusakte või kohustuslikke meetmeid; (ii) tuvastada ja ennetada õigusvastaseid tegusid; (iii) kaitsta ja/või jõustada meie või kolmandate isikute õigusi ja vara; ning (iv) kaitsta meie töötajate ja kolmandate isikute õigusi ja turvalisust. Edastamise õiguslikuks aluseks on kas õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine või meie õigustatud huvi kaitsta ja/või jõustada meie või kolmandate isikute õigusi ja vara;
  • kutselised nõustajad, nt audiitorid ning õigusnõustajad, et tagada meie korrektne majandustegevus ning teostada või kaitsta meie õiguseid. Edastamise õiguslikus aluseks on meie õigustatud huvi, mis seisneb korrektse majandustegevuse tagamises ja vajadusel õigusnõuete koostamises, esitamises või kaitsmises;
  • õigusjärglased ja/või potentsiaalsed ettevõtte omandajad, kui see on vajalik meie äriühingu üleandmise, ühinemise või omandamise eesmärgil. Edastamise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi tagada edukas äriühingu üleandmine, ühinemine, omandamine või muul viisil ümberkorraldamine.

Mõningad meie poolt andmetöötlusesse kaasatud vastuvõtjad, sh volitatud töötlejad, võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, seega neile isikuandmete avaldamisel võime edastada teie isikuandmeid nimetatud territooriumist väljapoole. Sellisel juhul tagame piisavate kaitsemeetmete rakendamise teie isikuandmete kaitseks (nt Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud tüüptingimused või kaitse piisavuse otsus). Teil on õigus saada täiendavat teavet võetud kaitsemeetmete osas, võttes meiega ühendust privaatsusteavituse punktis 2 esitatud kontaktandmetel.

5. isikuandmete säilitamine

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua kuni see on mõistlikult vajalik isikuandmete kogumise eesmärkide saavutamiseks, kui pole teisiti sätestatud kohalduvates õigusaktides või alljärgnevalt:

·  Põhiandmeid, mis on seotud majandustehingutega, säilitame 7 aastat vastavate isikuandmete kogumise majandusaastale järgneva aasta algusest. Muid Põhiandmeid säilitame kuni 3 aastat peale lepingu lõppemist;

· Suhtlusandmeid säilitame kuni 3 aastat peale viimast suhtluslõime;

· Kampaania Andmeid säilitame 6 kuud pärast loosimise toimumist;

·  Videovalve Andmeid säilitame 30 päeva alates kujutise jäädvustamisest;

· Tehnilisi Andmeid säilitame 30 päeva alates vastavate isikuandmete kogumisest.

Pärast isikuandmete säilitamise perioodi möödumist või kui me ei vaja enam vastavaid isikuandmeid eesmärkide täitmiseks, kustutame isikuandmed või muudame need anonüümseks mõistliku aja jooksul pärast eesmärgi täitmist, välja arvatud juhul, kui isikuandmete pikem säilitamine on vajalik õigusaktidest tuleneva kohustuse või nõuete täitmiseks või õigusvaidluse lahendamiseks.

6. teie andmekaitsealased õigused

Teil on õigus igal ajal teostada oma järgimisi õiguseid seoses meiepoolse isikuandmete töötlemisega, kontakteerudes meiega punktis 2 toodud kontaktandmetel:

õigus tutvuda isikuandmetega, nt saada teavet selle kohta, et kas me töötleme teie isikuandmeid ning saada koopia teie isikuandmetest;

õigus nõusolek tagasi võtta igal ajal, kui teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on nõusolek. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust. Kui te olete tellinud meie uudiskirja, siis saate oma nõusoleku tagasi võtta, klõpsates suvandil "Opt Out" („Loobu") või uudiskirjas oleval tellimusest loobumise lingil või lõpetades tellimuse meie veebisaidil.

-  õigus isikuandmete parandamisele, kui meil on ebaõiged isikuandmed teie kohta;

õigus isikuandmete kustutamisele, nt kui neid pole enam vaja sellel eesmärgil, milleks meie neid kogusime, isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult või, et täita meie suhtes kohaldatavat juriidilist kohustust. See ei kohaldu, kui oleme õigusaktidest tulenevalt kohustatud isikuandmeid säilitama või isikuandmete säilitamine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, nt kui vaidlustate isikuandmete õigsuse, isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei taotle isikuandmete kustutamist või teil on isikuandmeid vaja õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Pöörame tähelepanu, et võime piiratud isikuandmeid töödelda teie nõusolekul või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks ning teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks;

-  õigus esitada vastuväiteid kui selline töötlemine põhineb meie õigustatud huvil või otseturunduslikul eesmärgil, kuid pöörame tähelepanu, et meil on õigus jätkata töötlemist juhul, kui me töötleme isikuandmeid mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil;

õigus esitada järelevalveasutusele kaebus, nt Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee, info@aki.ee), kui leiate et teie isikuandmeid pole töödeldud kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega.

7. töötlemise TURVALISUS

Rakendame teie isikuandmete turvalisuse, mh konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse tagamiseks, asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi andmeturbemeetmeid. Kuid pöörame tähelepanu, et interneti olemust silmas pidades võib interneti kaudu andmete edastamisel esineda turvalünki (nt e-posti teel suhtlemine) ning andmeid pole võimalik kolmandate isikute juurdepääsu eest täielikult kaitsta.

8. Lingid kolmandate isikute veebisaitidele

Meie veebisait võib sisaldada linke veebisaitidele, mida me ei halda. Seetõttu ei kohaldu käesolev privaatsusteavitus selliste kolmandate isikute poolt teostatavale andmetöötlusele. Pidage meeles, et meil ei ole kontrolli nende veebisaitide sisu ja toimingute üle ega võta vastutust selliste põhimõtete ega isikuandmete eest, mida võidakse nende veebisaitide või teenuste kaudu töödelda. Lisateavet selle kohta, kuidas kolmandad osapooled teie isikuandmeid töötlevad, leiate külastavate veebisaitide vastavatest privaatsusteavitustest. 

9. PRIVAATSUSTEAVITUSE MUUTMINE

Võime teavitust aeg-ajalt muuta või täiendada, et see kajastaks õigesti teie isikuandmete töötlemist. Sellisel juhul avaldatakse sellel veebilehel privaatsusteavituse uusim versioon.

 

OTSI
Otsi kõigist tootedokumentidest

Võta meiega ühendust

Saatke meile oma küsimused, tagasiside ja kommentaarid ning võtame teiega esimesel võimalusel ühendust

Helistame tagasi

Helistame tagasi
Võtame teiega ühendust telefoni teel
E-post
Võtame teiega ühendust e-posti teel