Jaga:

PIPELIFE’I Austria LOGISTIKAKESKUS ESITLEB EUROOPA KÕIGE UUENDUSLIKUMAT SADEMEVEEKÄITLUSSÜSTEEMI

10. aprill 2024 | 6 min read

Kuna Euroopat vaevavad üha sagedasemad kuumalained ja põuad, mis vahelduvad äärmuslike vihmasadude ja isegi üleujutustega, ei tule praegused sademeveekäitlustavad sellega toime. Pipelife Austria uus logistikakeskus ja müügipunkt Leondingis on varustatud tipptasemel digiteeritud süsteemiga sademevee kogumiseks, immutamiseks ja taaskasutamiseks.  Suurte äri- ja tööstuspindade vajadusi silmas pidades välja töötatud uuenduslik lahendus pakub palju enamat kui lihtsalt üleujutuskaitset, pakkudes terviklikku ja kestlikku lähenemist arvukatele veega seotud probleemidele, millega linnapiirkonnad silmitsi seisavad.

New logistics and warehouse area in Leonding

LIIGA HEA KANALISATSIOONI JAOKS:
TRADITSIOONILISE SADEMEVEEKÄITLUSE PUUDUSED

Linnapiirkondade sademeveekäitluse peamine eesmärk on kahtlemata veekahjustuste ärahoidmine. Sellegipoolest on traditsioonilistel äravoolusüsteemidel, kus sademevesi lihtsalt ära juhitakse, mitmeid riske ja puudusi.

Piiratud läbilaskevõime tõttu ei pruugi tavalised äravooluvõrgud suuremate sademete ajal lekkeid tõhusalt ära hoida, mis viib üleujutusteni. Kombineeritud kanalisatsioonivõrkude puhul võivad liigtäitumise tagajärjed olla veelgi halvemad, kuna reoveelekked võivad reostada keskkonda ja kohalikke kogukondi.

Lisaks takistavad tavalised sademevee äravoolusüsteemid sademevee imbumist kohalikesse põhjaveekihtidesse.  Kuna paljudes Euroopa piirkondades on põhjaveetase langenud, seab jätkuv sekkumine looduslikku veeringlusse meie veevarud veelgi suurema surve alla.

Kui käsitleme sademevett pelgalt jäätmetena, kaotame ka võimaluse vett taaskasutada, mis säästab ressursse ja vähendab kulusid.

ROHELISEM LÄHENEMISVIIS:
SADEMEVEE IMMUTAMISE JA TAASKASUTAMISE OLULISUS

Sademeveega seotud probleemid on suurtes tööstus- ja äripiirkondades muutunud tavaliseks nähtuseks, kuna seal on rohkem tihendatud pindu ja suurem hoonestustihedus.

Kaasaegsed sademeveekäitluslahendused võimaldavad sademevee lokaalselt puhastamist, kogumist, immutamist ja/või taaskasutamist, pakkudes traditsioonilistele äravoolusüsteemidele tõhusamat, ökonoomsemat ja keskkonnasõbralikumat alternatiivi.

Pipelife Austria uus logistikakeskus ja ladu Leondingis pakuvad uuenduslikku veemajanduskontseptsiooni tööstus- ja ärialadele. Digitaalsele seirele ja juhtimisele tuginev kõik-ühes-lahendus tegeleb sademeveekäitluse paljude aspektidega, võimaldades optimaalset ehitusalade kasutamist ning on täielikult kooskõlas kaasaegsete rohelise ehituse praktikatega.

„Tänavused suvised põuad on taas tõestanud, kui haavatavad me veevarude osas oleme. See süsteem pakub kasutajasõbralikku, täielikult digitaliseeritud ESG-lahendust, leevendades reoveepuhastussüsteemide koormust ja säästes märkimisväärselt joogivett!" ütleb Doris Strohmaier, Pipelife’i torustikulahenduste ja rakenduste juht.

Logistics Center with green roofs and parking lots
Digitalized system for rainwater harvesting, infiltration and reuse

TÕHUS JA RUUMI SÄÄSTEV:
SADEMEVEEKÄITLUSE PÕHIALUSED ÄRIPIIRKONDADELE

Leondingis asuval 8,400 m2 suurusel krundil on kaks maa-alust veepaaki, mis võimaldavad lokaalset ja lihtsat sademevee töötlemist, immutamist ja taaskasutamist.  Esimene paak hoiustab ajutiselt kogutud sademevee enne selle töötlemist, tagades vajaliku puhvermahu tugeva vihma korral. Teine paak võimaldab vee immutamist pärast töötlusetappi.

Mõlemad paagid ehitati Pipelife Stormboxi kogumis- ja immutuskastidest. Stormboxi kastid pakuvad optimaalset lahendust äripiirkondadele, kuna need on moodulitena, neil on suurepärane veekogumisvõime ja neid saab paigaldada tiheda liikluskoormusega piirkondadesse, võimaldades kinnisvaraarendajatel täielikult ära kasutada olemasolevat ruumi. Paigaldatuna on süsteem praktiliselt nähtamatu ega piira äritegevust.

Logistics Center with green roofs and parking lots
Digitalized system for rainwater harvesting, infiltration and reuse

ROHELISED KATUSED JA PARKLAD

Leondingi terviklik sademeveekäitluslahendus loodi mitte ainult vee hoiustamise ja -ringluse eesmärgil, vaid ka avalike haljasalade ja bioloogilise mitmekesisuse edendamise arvesse võtmiseks linnapiirkondades.

Näiteks on Leondingi parklates kasutatud läbilaskvaid sillutusplokke, mis on täidetud mulla-liivaseguga ja kaetud taimestikuga. Sellised sillutised jäljendavad pinnase loomulikku veeimamisvõimet, suurendades immutamist ja vähendades sademevee äravoolu. Samal ajal on täidetud ka parkla sillutise standardite vastupidavuse nõuded.

Lisaks on laohoonel avar haljaskatus, mis aeglustab ja vähendab loomulikul moel sademevee äravoolukogust juba enne, kui see kogumissüsteemi jõuab. Rohekatus meelitab ligi ka kohalikku elusloodust ning jahutab kuumaperioodidel laohoonet ja selle ümbrust.

Permeable paving blocks, filled with a soil-sand mixture and planted with vegetation for parking lots
Permeable paving blocks, filled with a soil-sand mixture and planted with vegetation for parking lots

UUENDUSLIKUD VIHMAVEEKÄITLUSLAHENDUSED ÄRIPINDADELE

Uus logistikakeskus alustas tegevust kevadel ja avas ametlikult uksed 2023. aasta septembris, tutvustades kohapealseid digiteeritud sademeveekäitluslahendusi ning luues võimalusi edasisteks uuringuteks, uuendusteks ja arendusteks.

Ajal, mil vesi on muutunud nii väärtuslikuks kaubaks kui ka potentsiaalseks ohuks, on Pipelife’i uuenduslik lähenemine seadnud uue standardi ressursisäästlikule, kestlikule ja kliimakindlale arengule – pannes esikohale vee kaitsmise ja -ringluse ning keskkonnasäästlikud ehitustavad.

„Oleme välja töötanud tervikliku veemajanduslahenduse, mis võimaldab ehitatavate alade optimaalset kasutust, et toetada kasvavat majandust ja rahvastikku, maksimeerides samal ajal rohealade, elurikkuse ja üldise kliimakindluse säilitamist ning vähendades veetarbimist ja energiakulu,“ ütleb Strohmaier kokkuvõtvalt. „Meie plaan on võtta see lahendus kasutusele kõikidel Euroopa turgudel.“

Küsi lisainfot

Kaspar Järve

Kaspar Järve

müügijuht

Sales

+372 525 0049

Jaga:

OTSI
Otsi kõigist tootedokumentidest

Võta meiega ühendust

Saatke meile oma küsimused, tagasiside ja kommentaarid ning võtame teiega esimesel võimalusel ühendust

E-post
Võtame teiega ühendust e-posti teel