Juubeliaastal keskendume tulevikule

Pole just palju plasttorusüsteeme valmistava Pipelife Eesti sarnaseid ettevõtteid, mis võiksid tunda rahulolu suurepärase turunduspinna üle avalikus linnaruumis, sest kes meist ei oleks näinud tänavatel kanalisatsioonikaevu kaasi kirjaga Pipelife?

Tänavu 20. tegevusaastat tähistavas ettevõttes peitub aga palju enamat kui lihtsalt torutootmine. Lisaks tähistab ettevõte tänavu veel ka Harjumaal Lehmjas asuva tehase 15. sünnipäeva.

Pipelife Eesti AS tegevjuht Anti Orav hindab ettevõtte ajalugu, kuid tema sõnul on olulisem olevik ja tulevik. Täna kuulub Pipelife Wienerbergeri kontserni, mis omakorda tähistab peagi 200. sünnipäeva. Nii et põhjust 2019. aastat juubeliaastaks pidada on enam kui küll.

Pipelife Eestist rääkides on üks läbi aja oluliseim suund olnud areneda torutoojast torulahenduste pakkujaks. "Me soovime olla tihedas koostöös oma klientide ja partneritega, et ehitusettevõtted ja elektripaigaldajad saaksid kõik vajaliku torusüsteemide rajamiseks mugavalt. Arendame pidevalt oma tarneahelat, nii planeerimist, tootmist, ladustamist kui ka logistikat," selgitab Orav. Ta lisab, et ettevõtte põhiline potentsiaal asubki täna koostöös tervikahelas, sest suurimad võimalused peituvad protsesside kokkupuutekohtades nii ettevõtete sees kui ka vahel.

Pipelife soovib olla partner, kes tagab kõigi vajalike materjalide objektidele toimetamise õigel ajal õiges koguses. Sellele eelneb tihe koostöö kliendiga alates projekteerimisest, kus Pipelife jagab oma oskusteavet, milliseid tooteid ning tehnikat vee- ja kanalisatsiooniprojektides võiks kasutada. Suurem kaasatus annab väärtusliku sisendi ka enda tarnemeeskonnale.

"Pipelife lähtub keskkonnasäästlikkusest: iga rajatud veetrass peaks olema töökindel kuni 100 aastat."

"Meie unikaalsus on ka erilahenduste valmistamine. Pakume trassiehitusprojektide juurde kaeve ja teisi vajalikke komponente. Enamiku, mida müüme, valmistame kohapeal, kuid rahvusvahelisse gruppi kuulumine annab meile lisavõimalusi. Näiteks saame ka mööda merd tarnida isegi 2,5 meetrise läbimõõduga mitmesaja meetri pikkuseid torusid. "Me teeme koostööd selliste professionaalsete edasimüüjatega nagu FEB, Espak, SLO, W.EG, Esvika, Onninen ja Hals ning suurte ehitusettevõtetega nagu YIT, Merko, Wesico, Viimsi Keevitus, Terrat, TREV2 ja teised."

Kõige laiema valikuga torutootja

Pipelife tegeleb pidevalt ka oma toimimise tõhustamisega. Tulevikku on vaid efektiivsetel tootmisettevõtetel. Lahenduseks on töötajate pidev arendamine ning tootmisprotsesside automatiseerimine. Ehitusvaldkonnas toimub digilahenduste (BIM) kasutuselevõtt, mis võimaldab ehitisi ja rajatisi targemini planeerida ja ehitada. Need on suunad, millega Pipelife tegeleb ja kaasas käib, sest ettevõtte eesmärk on olla innovatsiooni osas pioneer.

Ka täna töötab Pipelife Eesti torutehas vähese „käsitöö" osakaaluga, kuid edasine automatiseerimine on möödapääsmatu. Hetkel on laual mitmed toodete pakendamise automatiseerimisega seotud projektid, mis kiiret teostust ootavad. Lehmjas asuvas tehases on täna 11 tootmisliini. Kohapeal valmistatakse survetorusid vee-, kanali- ja gaasitrasside rajamiseks, erinevaid survevabasid kanalisatsiooni-, elektri- ja kaablikaitsetorusid nii hoonete sise- kui ka välislahendusteks. Lisaks on alustatud põllumajandus- ja ehitusdrenaažtorude tootmisega. Ühtekokku ligi 300 erinevat toodet.

"Keerulise tootevalikuga toimetulek on meie tugevus ja konkurentsieelis," ütleb Pipelife Eesti tegevjuht Anti Orav. 

 

Tooted valmistatakse kolmest enamlevinud plastmaterjalist: PP, PE ja PVC. See on torutootjate hulgas suhteliselt haruldane, sest protsessi lihtsustamiseks spetsialiseerutakse pigem ühele või kahele materjalile. „Keerulise tootevalikuga toimetulek on meie tugevus ja konkurentsieelis," täheldab Orav.

Pipelife Eesti tegevus ulatub juba ammu Eestist kaugemale. Tegutsetakse eesmärgiga saada lisaks Baltimaadele ka arvestatavaks mängijaks Pipelife grupi Skandinaavia tarnesüsteemis. "Läbimurre on juba saavutatud– kui me veel kolm aastat tagasi Skandinaavia turgudele ei müünud, siis 2018. aastal moodustas eksport Skandinaaviasse üle 10% meie käibest. See tõendab, et vastame oma pakutava tootevaliku ning tööprotsessidega ka nõudliku Põhjamaa kliendi vajadustele."

Kvaliteet tähendab pikemat eluiga, mitte soodsat ostuhinda

 

Pipelife tegevus on suunatud inimeste elukvaliteedi parandamisele. Et inimestel oleks majas puhas joogivesi, toimivad kanalisatsioonisüsteemid ning seejuures ei kannataks loodus. "Meie suundumus on pikaajalisus ja võtmesõnaks on kvaliteetne plasttoru, mille tootmisel on kasutatud ainult sobivaid materjale. Me ei tee selle arvelt kunagi kompromisse," kinnitab Orav.

Anti Orava sõnul soovib ta ära näha aja, mil ka avalikus sektoris hakatakse mõistma, et oluliste infrastruktuurirajatiste puhul tuleks otsuste tegemisel juhinduda süsteemi elueakuludest mitte madalaimast ehitushinnast. "Trasside hooldusja remondikulud on meeletult suured. Ei ole mõistlik ehitada rajatist, mida on vaja juba 5 aasta pärast remontida ning seejuures linnaelanikke häirida. Välitrassi remondiga kaasnevad alati muudatused liikluskorralduses ja lisanduvad kulud kaeve ja asfalteerimistöödele. Kui kogu trassi eluea jooksul tehtavad lisatööd rahasse arvestada, siis see kulu on võrreldav ehituskuludega. Ainus lahendus on parimate võimalike materjalide kasutamine ja kvaliteetne ehitustöö, mis tagab keskkonnasõbralikkuse ja trassi pika eluea."

"Pigem rakendame endale rangemaid nõudeid, sest vastutus on väga suur." Pipelife lähtub keskkonnasäästlikkusest: iga rajatud veetrass peaks olema töökindel kuni 100 aastat. Kuigi plasttorusid ei ole veel 100 aastat kasutatud, näitavad materjalide füüsikalistel omadustel põhinevad arvutused ja laborikatsed, et see on võimalik.

Täna on ehitiste kvaliteet suuremalt jaolt kinni otsustajate lühikeses perspektiivis. Pipelife soovib mõelda pikemas perspektiivis tarbijatele, keskkonnale ja järeltulevatele põlvedele. Tootmisprotsess ei saasta keskkonda, sest kasutatakse kinnist jahutussüsteemi ning kõik tootmises tekkiv plastjääk töödeldakse ümber ja kasutatakse uuesti. Olemas on ka ideekavand kohapeal tekkiva tootmise jääksoojuse kasutamiseks. Orav lisab, et tema juhitava ettevõtte töökeskkonnas on väga olulisel kohal õhu puhtus, võimalikult vähene müra, õnnetuste ennetamine ja hoolimine igast töötajast. Pipelife'i puhul on tegemist väga väikese saastajaga ja suure missioonitundega ettevõttega.

Majandusel läheb suures plaanis hästi, tööhõive on kõrge ja vabu töökäsi pole. Orava sõnul tuleb pidevalt tegeleda oma inimestega, et neil oleks hea Pipelife's töötada ning uutel tegijatel oleks huvi ettevõttega liituda. Kindlasti peab ka töökeskkond ja -korraldus olema selline, et oleks võimalik ohutult töötada. "Inimeste jaoks on tänapäeval kõige olulisem teadmine, et nad tegelevad olulisega ja tunnevad ennast reaalselt vajalikuna. Noori kõnetab väga säästlikkus ning eneseteostus.

Kui organisatsiooni väärtused ei ühti, siis meeskond koos ei püsi." Pipelife Eestis töötab nooruslik kollektiiv - keskmine vanus on 36 aastat. Turundusspetsialist Marie Elise Kont märgib, et nende ühtsele meeskonnale on omane eluterve huumor, vahetu suhtlemine ja julged algatused nii tööl kui ka ühistes töövälistes tegevustes. "Meil ei ole kunagi igav ning kõik algatused on väga teretulnud."

"Oleme kõik võrdsed ning juhtide roll pole mitte käskida ja nõuda, vaid toetada meeskondi tulemuste saavutamisel, inspireerida ning suunata, seejuures tagades parimad töötingimused ja -vahendid," lisab Orav.

Kuna plasttorutootmise erialasid Eestis koolides ei õpetata, on suure tähtsusega kohapealne väljaõpe. Väga oluline on ka inimeste arengu toetamine ning tublimatel võimalus saada suuremat vastutust. Hinnatakse ka ühiseid tegemisi: koos sportimine, meeskonnaüritused, tunnustamine ja tähtpäevade tähistamine. Pipelife peab oluliseks ka toetada töötajate isiklikke sündmusi ning soodustada tervise edendamist. "Meie peamised väärtused on: olla kliendiga koos viimase meetrini ning teha kõvasti tööd samal ajal end hästi tundes. Nendele tuginedes ehitame edasi oma organisatsiooni ning kliendisuhteid järgmiste aastakümnete jooksul," kinnitab Orav.

TASUB TEADA!

* Pipelife-il on Balti riikides kokku 112 töötajat (93 neist töötab Eestis)

* Töötajate keskmine vanus on 36

* 2018. aastal toodeti üle 14 600 km torusüsteeme

Küsi lisainfot

Jaga:

OTSI
Otsi kõigist tootedokumentidest

Võta meiega ühendust

Saatke meile oma küsimused, tagasiside ja kommentaarid ning võtame teiega esimesel võimalusel ühendust

E-post
Võtame teiega ühendust e-posti teel