Plasttorude hinna kujunemine

Granulate picture

Pipelife Eesti AS kasutab oma plasttorude tootmiseks kolme enamlevinud plasti − polüetüleeni (PE), polüpropüleeni (PP) ja polüvinüülkloriidi (PVC). PE- ja PP-toore on granuleeritud, PVC pulbriline.

PE-st toodetakse survetorusid (veevarustuse, survekanalisatsiooni jms jaoks), kaablikaitsetorusid ning käsitsi valmistatavate PE-kaevude tõusu- ja teleskooptorusid, PVC-torusid isevoolse väliskanalisatsiooni jaoks ja kaablikaitsetorusid ning PP-torusid isevoolse väliskanalisatsiooni jaoks, sademevee- ja drenaažitorusid, kaablikaitsetorusid ja sisekanalisatsioonitorusid.

MIKS TURUL PAKUTAVATE PLASTTORUDE HIND MÕNE AJA TAGANT MUUTUB?

PE-st toodetakse survetorusid (veevarustuse, survekanalisatsiooni jms jaoks), kaablikaitsetorusid ning käsitsi valmistatavate PE-kaevude tõusuja teleskooptorusid, PVC-torusid isevoolse väliskanalisatsiooni jaoks ja kaablikaitsetorusid ning PP torusid isevoolse väliskanalisatsiooni jaoks, sademevee- ja drenaažitorusid, kaablikaitsetorusid ja sisekanalisatsioonitorusid. 

Kui võtta vaatluse alla torude tootmisel tehtud kulud, on selge, et suurim kuluartikkel on toore. Toru - meetri omahinnast moodustab toorme maksumus:

PE-l ~ 95 %

PVC-l ~ 90 %

PP-l ~ 85 %

Nagu näha, on toorme osakaal toru hinnas ülisuur. Kui sisseostetava tooraine hind tõuseb, siis ei saa jätta muutmata ka sellest valmistatava toru müügihinda. Toorme sisseostu hinna teatab tarnija torutootjale kord kuus, st et pikaajalist kindlustunnet suurima kuluallika maksumuse kohta ei ole. Nii tekibki olukord, kus ka väike sisendhinna tõus põhjustab ülisuure lisakulu, mida on raske ette näha. Torutootja kaitseb ennast sel moel, et kasutab hinnakirju ja pakkumisi tehes nn tooraineklauslit: Kui plasttorutoorme (PE, PP või PVC) hinnatõus ületab projekti tarneajal 5 % pakkumisaegsest hinnatasemest, siis on müüjal õigus tarnest keelduda või toote hinna suhtes läbi rääkida. Sel moel tagab tootja endale elementaarse puhvri, mis toormehinna suure tõusu korral võimaldab torutootmist jätkata. 

Kui vaadata torude tootmisel tehtud kulusid, on selge, et suurim kuluartikkel on toore. Torumeetri omahinnast moodustab toorme maksumus: PE ~ 95 %, PVC ~ 90 %, PP ~ 85 %

Plastitoorme hinnakõikumisi mõjutavaid asjaolusid on kindlasti mitu, aga suures plaanis toetub kogu plastitööstus ühele ressursile – naftale. Et plastitooret saadakse naftast, määrab toornafta hind maailma turul ka selle, millise hinnaga on võimalik plasttoru müüa.

Granulate picture

Nafta hinda ei saa kontrollida, selle ohjeldamiseks ei ole mitte mingeid universaalseid hoobasid ega meetmeid. Jättes kõrvale poliitilised protsessid ja ebastabiilse olukorra nafta suurtootjate hulka kuuluvates riikides, on selle hinna suurim mõjutaja turumajanduslik nõudlus. Nafta tootmine on lähiminevikus olnud väiksem kui tarbimine. Hiina, India ja teiste Aasia riikide kiire arenguga on kaasnenud see, et nende vajadus „musta kulla“ järele on kasvanud ülisuureks ning väga suur osa sisseostetavast ressursist tarbitakse kohapeal. Torutootja jaoks tähendab see näiteks seda, et viie aasta tagust olukorda, kus toorainet oli võimalik osta ka Aasia tarnijatelt, enam ei ole. Selline olukord annab Euroopas tegutsevatele toormetootjatele jõuõla oma hindade tõstmiseks. 

Lõpetuseks võib öelda, et plasttoru hinda turul reguleerib peale toruvalmistaja ka plastitoorme tootja, keda oma korda suuresti mõjutab toornafta hind.

Küsi lisainfot

Jaga:

OTSI
Otsi kõigist tootedokumentidest

Võta meiega ühendust

Saatke meile oma küsimused, tagasiside ja kommentaarid ning võtame teiega esimesel võimalusel ühendust

Helistame tagasi

Helistame tagasi
Võtame teiega ühendust telefoni teel
E-post
Võtame teiega ühendust e-posti teel