Drenazas su geotekstile

Põllumajandusdrenaaž

Põllumajandus- ja maaparandussüsteemid

Meie kõige tähtsam tootmisressurss on põllumaa ning olenemata taimekasvatuse suunitlusest on enamik põllumajandusettevõtteid sõltuvad haritava maa seisundist erinevates ilmastikutingimustes. Hästi planeeritud ning õigesti paigaldatud drenaažisüsteem kontrollib vett, mis on oluline kasvufaktor. Kuivendamine suurendab saaki ning annab võimaluse koristada see õigel ajal ja kvaliteetselt.

Mõju keskkonnale ja saagikusele

 • sademevete drenaaž ja lubjafilter drenaažikaevikus vähendab taimetoitainete väljakannet
 • kraavide asendamine torudreenidega vähendab heljumi ja fosfori väljakannet
 • maapinna hea kandvus ning vähenenud vajumine, mis võimaldab kasutada kiiremaid ja ökonoomsemaid ratastraktoreid
 • varasem mulla kuivamine ja varasem külv, millega pikeneb kasvuperiood ja kasutatakse ära kevadine niiskus
 • sügiskülvide parem talvitumine
 • vähenenud kahjustused
 • tänu paranenud mulla õhustatusele parem juurestiku areng
 • sügavam juurestik tagab parema põua taluvuse ja toitainete kasutamise.
Dren_kokos_rulonai_2

Maaparandus- ja põllumajandusdrenaaži tootevalik

PVC drenaažitoru katteta

Sobib kasutamiseks kõigi pinnaseliikide puhul, kaasa arvatud turbaja rauasisaldusega pinnased ning kohtades, kus soovitakse saavutada suurem veehaardevõime. Koos kruusast või saepurust drenaažifiltriga moodustub hästi toimiv ja efektiivne drenaažisüsteem. Turbapinnase dreenimisel võib drenaažifiltri sageli ära jätta. Rauasisaldusega pinnaste puhul soovitame kasutada suurema läbimõõduga (minimaalselt 74/65) torusid ning drenaažifiltrina saepuru.

PVC drenaažitoru geotekstiiliga

Geotekstiili esmaseks ülesandeks on takistada setteosakeste sissetungimist drenaažitorusse. Geotekstiilfiltriga drenaažitorud sobivad liiva-, savi ja mudasemate, kuid vett läbilaskvate pinnaste kuivendamiseks. Pipelife põhivalikus on tugevusega 90 g/m2 ja poorsusega O90 0,2 mm geotekstiiliga PVC drenaažitoru.

PVC drenaažitoru kookosfiltriga

Kookosfilter kaitseb drenaažitoru muda kogunemise eest ning parandab ühtlasi dreeni veevastuvõtuvõimet. Kookosfiltriga drenaažitorud sobivad eelkõige savipinnaste dreenimiseks, kuid leiavad rakendust ka teiste pinnaste kuivendamisel tingimustes, kus pinnase kandvuse ja varinguohu tõttu torukraavis on raske mõnda teist filtrit paigaldada. Filter on orgaanilisest materjalist ning sellega tuleb arvestada planeerides süsteemi eluiga.

PVC drenaažitoru PP-filtriga

PP-filriga drenaažitoru on kaetud polüpropüleenkiududest filterkattega. Sobib paigalduseks liiva, savi-ja turbapinnastesse. PP filtri valikul tuleb arvestada pinnaseosakeste suurusega pinnases ja vastavalt sellele valida sobiliku suurusega PP filter. Pipelife põhivalikus on PP700 filtriga PVC drenaažitorud. Kuna PP filter on mittelagunevast materjalist, on antud torudest ehitatud drenaažisüsteemi eluiga väga pikk.

Chamber product mood picture

Drenaažikaevud

Kaevud drenaažitorude kontrollimiseks ja puhastamiseks. Plastist drenaažikaevud on kerged ja tugevad, Pipelife tehases lisame jub peale ka  tihendid, et kohapealne paigaldus oleks võimalikult kiire ja lihtne. 

Drenaažisüsteemi liitmikud ja lisad

Kerge, kvaliteetne, vastupidav ja hõlpsasti ühendatav - nii kirjeldame meie oma drenaažisüsteeme. Lihtsaks ja mugavaks ühendamiseks pakume laia valikut erineva läbimõõduga liitmikke ja lisasid.

Drenaažitöö on alati olnud raske, seda tehakse eritingimustes ja vaja läheb erilisi oskusi ning abivahendeid. Need tööd tuleb viia läbi muutuvates pinnase-, vee- ning ilmastikutingimustes. Drenaažitööde tegemine peab toimuma ajalises kooskõlas põllutöödega ning kõikide kuivendatavate maatükkide omanike ja kasutajate üksmeelel. Optimaalseim aeg dreenide ehitamiseks on varakevad, suve lõpp ja sügis.

Drenaažitorud on mõeldud paigaldamiseks sügavusel 0,4–6,0 meetrit. Kuivendusdreenid kopeerivad üldjuhul maapinda, kuid nende kalle ei tohi olla väiksem kui 0,3mm/m kohta. Mudaste pinnaste puhul ei tohi kalle olla väiksem kui 0,5mm/m kohta. Vaata torude läbilaskevõime nomogrammi (lk.6), et teha võimalikult täpne otsus kalde, toru läbimõõdu, vooluhulga ja -kiiruse kohta.

Drenaažitorude katmisel filtreerimismaterjaliga tuleb eelkõige silmas pidada vee läbilaskvusele esitatavaid nõudeid ja kaitset pinnaseosakestest tingitud ummistuste vastu. Nimetatud nõuded varieeruvad sõltuvalt pinnase tüübist.

Maaparandus- ja põllumajandusdrenaažitorude kahjustamise vältimiseks transportimisel on vaja järgida kindlaid nõudeid:

 • Valida sobiv transpordivahend
 • Mitte lohistada torusid mööda maad
 • Tõstukiga tõstmisel kasutada tekstiilköisi
 • Vältida torude kokkupuudet teravate esemetega
 • Torude lahtirullimisel mitte lasta neil keerdu minna
 • Transpordi või käitlemise käigus tekkinud kahjustuste korral eemaldatakse kahjustatud osa ja toru paigaldatakse jätkumuhvi abil. Ladustamisel tuleb pöörata tähelepanu järgnevatele asjaoludele
 • PVC-st drenaažitorusid tuleb hoida siledal konarusteta platsil
 • PVC st drenaažitorusid tuleb pikemaajalisel ladustamisel kaitsta otsese päikesevalguse eest
 • Kookoskattega ja geotekstiilfiltriga torusid ei tohiks hoida katmata välistingimustes kauem kui 6 kuud.

NB! Kui õhutemperatuur on alla 0ºC, peab torusid transportima ja asetama eriti ettevaatlikult, sest külma käes muutuvad PVC-materjalist drenaažitorud hapraks.

Küsi lisainfot

OTSI
Otsi kõigist tootedokumentidest

Võta meiega ühendust

Saatke meile oma küsimused, tagasiside ja kommentaarid ning võtame teiega esimesel võimalusel ühendust

E-post
Võtame teiega ühendust e-posti teel