Pipelife Eesti kinkis MTÜ Lootuse külale Ecolife biopuhasti

07. detsember 2023 | 3 min lugemist
Lootuse kyla

Novembris kinkis Pipelife Eesti MTÜ Lootuse külale Ecolife biopuhasti BioC9, mis on abiks uue sauna ja jõusaali valmimisel.

MTÜ Lootuse küla on rehabilitasiooni keskus noortele, naistele ja meestele, kes võitlevad alkoholi ja/või narkootikumide sõltuvusega. Küla tegutseb süsteemselt selle nimel, et aidata sotsiaalselt vähekaitstud ja probleemseid inimesi – alkoholi- ja narkosõltlasi – võõrutada, rehabilitiseerida ja abistada tavaühiskonda naasmisel.

Miks Lootuse küla?

Lootuse küla alustas 2023.aastal sauna ja jõusaali ehitust, mis on väga tähtsad osad inimese elus ja selle muutmises. Inimesed, kes asuvad Lootuse külas saavad nende valmimisel kasutada sauna ja jõusaali igapäevaselt.  Need aitavad inimesi programmis julgustada, stressi leevendada ja muidugi ka sotsialiseeruda kaaslastega, kes tegutsevad sama eesmärgi – enda elu korda seadmise - nimel.  Lootuse küla kompleks ise asub Laitse lähistel paikneval maal, millel asus algselt vaid ilus mets ning jõgi. Tänaseks on sinna rajatud teed, majad programmis osalejatele ja personalile, administratiiv- ja õppehoone, puidutööstus, vabatahtliku tuletõrjekomando depoo, veevarustuse süsteem, puurkaev, jm.  ECOLIFE biopuhastid on kõrge puhastusefektiivsusega reovee kohtkäitluse lahendus piirkondades, kus puudub võimalus liituda tsentraalse kanalisatsiooniga, ei lubata paigaldada septikut või kinnise reoveemahuti paigadamine ei ole otstarbekas. 

Lootuse Küla vaade
Biopuhasti ootab Lootuse külas maasse panemist
Biopuhasti ootab Lootuse külas maasse panemist
Lootuse küla saun
Lootuse küla saun

Miks biopuhastit vaja on ja kuidas see töötab?

Eramus või tootmises reostunud vesi, mida peab enne pinnasesse juhtimist puhastama, on reovesi. Biopuhasti on bioloogiline reoveepuhastussüsteem, kus reovees sisalduv orgaaniline aine lagundatakse mikroorganismide poolt. Selleks, et igapäeva tegemiste (näiteks sauna või jõusaali kasutamise järel pesemine) järgselt tekkinud reovett maapinda immutada, tuleb seda eelnevalt puhastada ning tänu biopuhastile on see protsess efektiivne ja keskkonnasäästlik lahendus. Biopuhastist väljuv heitvesi on läbinud puhastusprotsessi. Reovee puhastamine toimub läbi puhastisse suubuva vee aereerimise (õhustamise). ECOLIFE biopuhastid töötavad aktiivmuda protsessi toimel. Vastavalt eelprogrammeeritud töötsüklitele õhustatakse reovett ning reovesi on puhasti sees pidevas ringluses tagamaks parima võimaliku puhastustulemuse. Biopuhastisse ei ole vaja eraldi lisada bakterit, protsess hakkab pärast puhasti käivitamist ise tööle 4–6 nädala jooksul.

lootuse küla muudab elusid

Lootuse küla on tegutsenud üle 20.aasta. Sajad inimesed on saanud enda elud korda ja ka hetkel on üle 30 inimese enda elu muutmas. 69% programmi lõpetanutest ei ole halbade kommete juurde tagasi langenud! Lootuse Küla rehabilitatsiooniprogramm ei ole kinnipidamisasutus, sinna on tulnud inimesed oma vaba tahte alusel enda elu muutma. Rehabilitatsiooniprogramm koosneb õppetööst, kodustest ülesannetest, kohustustest, vastutusest, suhtlemisest, tööteraapiast ja osalemisest teistes küla eluks vajalikes töödes. Programmi jooksul juhatatakse osalejat nägema oma sõltuvuse põhjuseid ja tagajärgi (suhted lähedastega, arusaam iseendast) ning julgustatakse taastama katkenud suhteid. Pipelife Eestil on väga hea meel, et saime aidata nii hea ja olulise tegevuse elluviimisel. Loodame, et uus saun ja jõusaal saavad palju kasutust, on oluliseks osaks inimeste elu parendamises ning biopuhasti on üks osa sellest, mis aitab Lootuse Küla reovett keskkonnasäästlikult käidelda, ilma, et peaks pidevalt muretsema kinnise reoveemahuti tiheda tühjendamise pärast.

Jaga:

Oled huvitatud biopuhastist?

Jaanus Loodus

kliendihaldur

Sales

+372 5349 3366

OTSI
Otsi kõigist tootedokumentidest

Võta meiega ühendust

Saatke meile oma küsimused, tagasiside ja kommentaarid ning võtame teiega esimesel võimalusel ühendust

Helistame tagasi

Helistame tagasi
Võtame teiega ühendust telefoni teel
E-post
Võtame teiega ühendust e-posti teel