Choose your region
 Kontakt |  Eesti
Menu

Raineo süsteem Rakvere Haigla rekonstrueerimisel

Rakvere Haigla rekonstrueerimisel otsustati immutada katustelt, parklatest ja muudelt kõvakattega pindadelt kokkukogutav sademevesi tagasi maasse.  

Kokkukogutud ja eelnevalt puhastatud (liiva- ja õlipüüdur) sademevee maasseimmutamine on keskkonnasäästlik ja samas teinekord ka möödapääsmatu lahendus. Linnastute arenguga kaasneb paratamatu kõvakattega pindade hulga kasv, olgu nendeks katused, parklad, platsid vms. Juba suures osas väljakujunenud linnakeskkonnas puudub teinekord võimalus juhtida vihmavett sademeveekanalisatsiooni. Esineb ka olukordi, kus olemasolev toru on kunagi ammu paigaldatud ja läbimõõdust tulenevalt ei suuda tänapäevaseid vooluhulki enam vastu võtta.

Sellistes olukordades ongi mõistlik sademevesi maasse tagasi immutada. Ei pea rajama uut torustikku kollektortorusse (eeldusel, et see on olemas) ja kaevama üles linnatänavaid, vaid enamasti saab imbsüsteemi rajada kinnistule, millel nagunii ehitustegevus toimub. Lisaks ei ole vaja maksta sademeveetorustikuga liitumise eest ja võimalikke iga-aastaseid makse torustiku kasutuse eest. Antud seadusandlus on täna veel Eestis välja kujunemata, aga teemaga tegeletakse aktiivselt. On selge, et sademeveetorustike ekspluatatsioon nõuab vee-ettevõttelt või muult torustiku haldajalt rahalisi vahendeid ja kuskilt need tuleb hankida.

Rakvere Haigla imbsüsteemi maht on 120m3, mis tähendab, et see komplekteeriti 600-st StormBox immutusplokist. Pipelife realiseeris projekti koos kohapealse edasimüüja Optimera Rakverega ning töid teostas Kinnisvaraehitus OÜ.

rakvere-1
rakvere-2
Kaevikupõhja ettevalmistus ja geotekstiiliga katmine
rakvere-3
Alusplaatide ja esimese plokirea ladumine