Rainwater retention tank with reuse pump and sprinkler system at residential area

MAA-ALUSED SADEMEVEE KOGUMISMAHUTID

LOE LÄHEMALT

SUURE MAHUTAVUSEGA ÜLEUJUTUSKAITSE NING SADEMEVEE TAASKASUTAMINE

Sademevee kogumissüsteemid on sademevee terviklikus haldamises üliolulised. Suured maa-alused mahutid pakuvad spetsiaalset ladustamisruumi liigvee jaoks, samal ajal kui juhtsseadmed aeglustavad vee voolu avalikesse võrkudesse, vähendades ülevoolu ja üleujutuste ohtu.

Puhastatud joogikõlbmatut vett saab seejärel hoiustada ja kasutada põua ajal näiteks vannitoas või haljastuse niisutamiseks pikkade kuivade perioodide ajal.

Pakume terviklikku projekteerimisteenust, mis tagab, et teie lahendus on kohandatud teie ruumi, tingimuste ja ümbrusega. Vaadake, kuidas saate üleujutuste ennetamiseks mõeldud Pipelife’i mahutisüsteemiga lahendada veepuuduse probleeme.

 

Stormwater management attenuation tank system
Stormwater management in commercial area drawing
Stormbox stormwater storage crate

STORMBOX

Stormboxi modulaarseid immutuskaste saab lihtsasti kombineerida, et luua liiklusaladel suure mahutavusega mahuteid. Need kergesti käsitsetavad kompaktsed kastid sobivad ideaalselt elamu- või rohealadele, kus on piiratud paigaldussügavused.

Stormboxi saab kohandada vastavalt vajadustele ning lihtsasti ühendada torude, puhastusmahutite ning hooldus- või kontrollkaevudega.  

Pipelife Stormbox soakaway crates for infiltration and attenuation

STORMBOX II

Tiheda liiklusega alade all asuvate sügavate paigaldiste jaoks oleme loonud tugeva mahuti, millel on erakordselt kõrge vastupidavus vertikaal- ja külgsurvele. Integreeritud push-fit stiilis ühendused lihtsustavad paigaldust ja uuenduslik seinakonstruktsioon hoiab ära membraani kahjustamise kõrgsurvepesu ajal. Stormbox II sobib suurepäraselt suuremahuliste äri- või tööstusprojektide jaoks, kus koormuskindlus, sügavus, kiire paigaldus ja lihtne hooldus on kriitilise tähtsusega.

Keskkonnasõbraliku alternatiivina pakume ka Stormbox II E-d. Stormbox II E on valmistatud 100% taaskasutatud polüpropüleenist, kuid sellel on Stormbox II-ga sarnased omadused. Lisaks vähendab lahendus märkimisväärselt teie projekti süsiniku jalajälge. 

Sealed large size corrugated pipe

TORUMAHUTID

Alternatiivina pakume ka suure läbimõõduga suletud torudest valmistatud mahuteid. Need PP-torud suudavad maa all hoiustada suurtes kogustes sademevett, taludes samal ajal märkimisväärset vertikaal- ja külgsurvet.

Torusid saab kiireks paigaldamiseks hõlpsasti ühendada push-fit-stiilis ühendusega muhvidega. Eri projektinõuetele vastamiseks ühilduvad need ka laia valiku liitmikega.

Manholes with flow control units vortex and orifice

VOOLUHULGA JUHTIMISSEADMED

Vooluhulga juhtimisseadmed piiravad hoiustatud vee väljavoolu avalikesse võrkudesse. Meie avadega juhtimissüsteem piirab voolukiirust, suunates vett läbima algsest väljalaskeavast väiksemat ava.

Pakume ka keerisel põhinevaid juhtimisseadmeid, mis tekitavad väljavooluava vee liikumisel keerise. Selle tulemusena vabastatav veekogus väheneb ja koormus avalikule võrgule väheneb veelgi.

Iga juhtseadet saab kohandada vastavalt teie projekti ja kohaliku võrgu spetsiifilistele voolukiiruse nõuetele.

MITMEKÜLGSE KOGUMISMAHUTI EELISED

Kogumissüsteemid on hinnatud lahendus nii äärmuslike vihmasadude kui ka kuivade suvekuude ajal.  Vaadake, kuidas meie kohandatud lahendused aitavad teie vara kaitsta, toetades samal ajal ringveemajandust.

Stormbox unit and Pragma pipe tank

TERVIKLIK KAITSE ÜLEUJUTUSTE EEST

Vähendage vihma- ja sulaveest tingitud üleujutusi spetsiaalsete maa-aluste kogumispaakide abil. Suure mahutavusega paagid säilitavad liigset sademevett, et vältida kanalisatsiooni üleujutusi. Seda vett saab taaskasutada tarbeveerakendustes või juhtida kontrollitud kiirusega avalikesse võrkudesse.

KESTLIK LAHENDUS PÕUA LEEVENDAMISEKS

Maa-alused mahutid aitavad koguda suures koguses taaskasutatavat sademevett, mida saab kasutada tarbevee rakendustes, näiteks haljastuse kastmiseks ja sanitaarruumides.  

SUUR MAHUTAVUS

Tõhusad maa-alused lahendused tagavad olemasoleva ruumi säästliku kasutuse ja maksimeerivad samal ajal vee kogumise ning hoiustamise võimekust​. Kõik Stormboxid on suure netoveemahutavusega (95,5%). See võimaldab luua suuri maa-aluseid lahendusi, tagades samal ajal avatud liiklus- ja haljasalad.

KIIRE PAIGALDUS

Modulaarsed konstruktsioonid ja push-fit-stiilis ühendused tagavad ärajuhtimismahuti lihtsa ja õigeaegse ülesseadmise. Pakume mitmekülgset tehnilist tuge, et saaksite kindel olla oma süsteemi veatus paigalduses ja täpsetele nõuetele vastavuses. 

SUUR ÜHILDUVUS

Kogumissüsteemide modulaarsus annab palju kombineerimisvõimalusi. Neid saab ideaalselt ühildada teiste sademevee käitlemise komponentide ja puhastussüsteemidega.  

VASTUPIDAV JA TÖÖKINDEL

Mahutid taluvad suurt vertikaal- ja külgsurvet enam kui 50 aasta vältel. Stormbox II talub pikaajalist vertikaalset koormust 240 kN/m2, mis teeb sellest turu ühe tugevaima ärajuhtimiskasti.  

KOHANDATUD PROJEKTEERIMISTEENUSE EELISED

Meie terviklik konsultatsiooniteenus viib sademevee ärajuhtimissüsteemid teie konkreetse projekti nõuetega vastavusse.

Täpsete süsteemiprojektide koostamiseks saab kasutada üleujutusriski arvutamise tarkvara. Samuti analüüsitakse ilmastikuandmeid, pinnase omadusi ja ümbritseva võrgu võimalusi, et teie seadistus oleks optimeeritud kohalikule keskkonnale.

Selline lähenemisviis võimaldab teenindada mitme üksusega kinnistuid ühe lahendusega ning vältida eraldi paigaldustega seotud lisakulusid ja lisaruumi vajadust.

Meie eksperdid pakuvad igas etapis projekteerimisalast nõu ja juhiseid, tagades nii, et teie süsteem on pidevalt kooskõlas ümbritseva taristu ja kohalike eeskirjadega. 

Stromwater Management System drawing

KESTLIK SADEMEVEE KOGUMINE JA TAASKASUTAMINE

Sademevee kogumissüsteemid aitavad üleujutuste ennetamiseks mõeldud lahendust kasutada põua leevendamiseks.

Maa-alune sademevee kogumissüsteem võimaldab mitte ainult ennetada üleujutusi, vaid ka luua taaskasutatava veeallika, mis aitab majaomanikke ja ettevõtteid põua ajal. See võimaldab teil:

  •  Vähendada veearveid ja võrgutasusid
  •  Leevendada avaliku kanalisatsiooni ja sademeveesüsteemide koormust
  • Säilitada väärtuslikke joogiveevarusid
  • Kasutada kogutud tarbevett veepuuduse ajal
Warehouse with green wall and underground water storage units

OPTIMEERITUD TOIMIVUS NUTILAHENDUSTEGA

Pipelife’i nutilahenduste integreerimine sademeveekäitlussüsteemi tagab suurema kontrolli, lihtsama varahalduse, stressivaba töö, paranenud ressursitõhususe, proaktiivse hoolduse ja palju muid olulisi eeliseid.

Meie nutikas veetasemeandur võimaldab jälgida mahuti veetaset ja võtta ennetavaid meetmeid võimalike üleujutuskahjustuste minimeerimiseks. Samuti saate integreeritud ilmastikuandmete analüüsi abil Pipelife SmartHubi kaudu prognoosida oodatavat sademete hulka.

SmartHub on veebipõhine andme- ja tarkvaraplatvorm, mille tõhus liides sobib hästi igapäevaste toimingute ja varahalduse jaoks.  SmartHub vastab kõrgeimatele IT-turbestandarditele ja on kättesaadav 24/7 teie veebibrauseri või Pipelife SmartHubi rakenduse kaudu.

SADEMEVEE ÄRAJUHTIMISE UUS TASE

Avastage, kuidas Pipelife sademevee lahendused aitavad leevendada üleujutuste ja põuaga seotud probleeme äriruumides.

Korduma Kippuvad Küsimused

Stormwater management system thumbnail

 Immutussüsteem on tervikliku sademeveekäitluse lahutamatu osa. Tugevad plastkastid ühendatakse omavahel suureks sademevee kogumispaagiks, mis paigaldatakse täielikult maa alla. Paak on kaetud geotekstiiliga, mis võimaldab kogutud sademeveel järk-järgult pinnasesse imbuda.  

Süsteem hoiab spetsiaalse maa-aluse sademeveemahuti abil ära liigsest vihma- või sulaveest põhjustatud üleujutused. Lisaks ettevõtetele ja koduomanikele pakutavale üleujutuskaitsele leevendavad immutussüsteemid avalike sademevee- ja kanalisatsioonisüsteemide koormust. See aitab vältida üleujutusi ja looduslike veeallikate võimalikku saastumist.

Immutussüsteem on kriitilise tähtsusega ka kestliku veemajanduse jaoks. Tihendatud pinnasega linnapiirkonnad häirivad üha enam looduslikku veeringlust, takistades sademevee imbumist pinnasesse. See omakorda vähendab põhjaveevarusid ja soodustab kahjulikku pinnase vajumist. Immutussüsteemid lahendavad selle probleemi, võimaldades töödeldud sademevee kontrollitud imbumist tagasi maapinda – seda isegi tihendatud pinnase korral. 

Kuigi nii immutus- kui ka kogumissüsteemid võivad olla valmistatud sarnastest komponentidest, täidavad need sõltuvalt kasutaja vajadustest eri funktsioone.

Kogumissüsteemid on suured maa-alused mahutid sademevee hoiustamiseks. Stormboxi kastid ühendatakse suureks maa-aluseks mahutiks, mis on ümbritsetud veekindla membraaniga. Selline maa-alune mahuti aitab ära hoida üleujutusi ja moodustab taaskasutatava tehnilise vee reservuaari, näiteks tualettruumides kasutamiseks, autode pesemiseks, kastmisveeks või tulekustutustöödeks.

Immutussüsteemid on küll konstruktsioonilt sarnased, kuid kogutud sademevee hoiustamise asemel hõlbustavad need sademevee kontrollitud imbumist pinnasesse. See on võimalik tänu osaliselt poorsele geotekstiilile, mis võimaldab vee järk-järgulist imbumist pinnasesse kiirusega, millega pinnas suudab toime tulla

 

Paljudel juhtudel saab immutus- ja kogumissüsteeme koos kasutada, et luua terviklik ja kestlik veekäitluslahendus, mis pakub kaitset nii üleujutuste kui ka põua eest. 

Konsulteerides meie ekspertidega, saate kindlaks teha, millist süsteemi vajate. Peamised näitajad süsteemi valikul hõlmavad pinnase omadusi ja kinnistu geograafilist asukohta, samuti tugevate vihmasadude ja/või põudade tõenäosust.

Immutussüsteemid on eriti kasulikud tiheasustusega linnakeskkondades või kaugemates piirkondades, kus puudub juurdepääs ühisvõrkudele.

Linnakeskkonnas võimaldavad immutussüsteemid loodusliku veeringlust ka rohealade puudumisel. See aitab tagada hüdroloogilise püsivuse, täiendada põhjaveevarusid ja vältida pinnase vajumisega seotud kahjulikke mõjusid.  

Piirkondades, kus puudub juurdepääs ühiskanalisatsioonivõrkudele või kohalikele veekogudele, pakuvad immutussüsteemid ohutut ja kontrollitud viisi liigvee juhtimiseks otse pinnasesse. 

Samuti on kogumissüsteemid eelistatud lahendus piirkondades, kus esineb põuda ja/või kus pinnas on vett mitteläbilaskev. 

Näiteks savine pinnas võib takistada immutussüsteemi võimet vett  pinnasesse juhtida. Seepärast sobib sellises pinnase jaoks paremini sademevee kogumissüsteem, mis võimaldab sademevee hiljem kontrollitult ühisvõrkudesse suunta või taaskasutada. 

Kui teie kinnistu asub piirkonnas, kus esineb veepuudust, võib olla eriti kasulik sademevee hoiustamine hallveena, et seda hiljem kasutada näiteks kastmisveena või tualettruumis. 

Tugeva vihmasaju või lume sulamise korral võivad avalikud sademevee- ja kanalisatsioonisüsteemid kiiresti muutuda ülekoormatuks, kuna lühikese aja jooksul satub süsteemi suur kogus vett. See põhjustab sageli nende süsteemide ülevoolu, mis võib omakorda põhjustada üleujutusi ja saastunud vee kontrollimatut liikumist. See omakorda avaldab laastavat mõju keskkonnale ja kohalikele veekogudele.

Kogumissüsteemid leevendavad seda probleemi, pakkudes spetsiaalset maa-alust hoiuruumi liigse sademe- või sulavee jaoks. Samuti vähendavad need vee voolu veevõrku, mis vähendab survet avalikele süsteemidele ja vähendab ülevoolu tekkimise tõenäosust.

Peale selle võimaldavad kogumissüsteemid kasutajatel osaleda kestlikus sademevee kogumises ja taaskasutamises. Kogutud tarbevett saab säilitada ja kasutada põua ajal näiteks muru kastmiseks või vannitoas, ning see säästab väärtuslikke joogiveevarusid. 

Meie pakume teile põhjalikku konsultatsiooni, et tagada teie süsteemi täielik vastavus kinnistu vajadustele. Analüüsides üleujutusriski arvutustarkvara, ilmastikuandmeid ja pinnase omadusi, optimeerime teie paigaldise vastavalt kohalikele keskkonna- ja taristutingimustele.

See teenus on eriti kasulik mitme paigaldisega projektide puhul, kuna saame selle konfigureerida ühtseks lahenduseks, vältides eraldi süsteemide paigaldamisega seotud lisakulusid ja ruumivajadust.

We facilitate effortless maintenance with unique crate designs that ensure easy access for cleaning and inspection. Stormbox II facilitates faster maintenance with an innovative wall design that enables high-pressure cleaning without damaging the foil casing.

Meie ainulaadne kogumiskastidest koosnev süsteem tagab sellele kerge juurdepääsu puhastamiseks ja kontrollimiseks ning lihtsustab oluliselt kogumissüsteemide hooldust. Uuendusliku seinakonstruktsiooniga Stormbox II-te saab puhastada kõrgsurvepesuga. See ei kahjusta geotekstiilist ümbrist ning tagab immutussüsteemi kiire hoolduse.

Meie nutikas veetasemeandur võimaldab jälgida mahuti veetaset ja võtta kasutusele ennetavaid meetmeid võimalike üleujutuste vältimiseks. Samuti saate integreeritud ilmastikuandmete analüüsi abil Pipelife SmartHubi kaudu prognoosida sademete hulka.

 Pipelife’i kogumissüsteemid on valmistatud kvaliteetsest toorainest ja vajavad minimaalset hooldust. Suure liikluskoormusega piirkondade lahendused kestavad vähemalt 50 aastat, samas kui väiksema koormusega süsteemid kestavad veelgi kauem. 

 

Pipelife’i kogumissüsteemid on konkurentsivõimelise hinnaga. Lahendusi saab kohandada vastavalt konkreetse rajatise tingimustele ja sellest oleneb ka hind. Täpse pakkumise saamiseks võtke ühendust kohaliku Pipelife’i partneriga.

 

Meie kogumissüsteeme saab osta oma kohalikult Pipelife’i partnerilt. Oleme esindatud enam kui 20-s Euroopa riigis ja valmis vastama kõigile ostupäringutele. Lisateabe saamiseks vaadake edasimüüjate lehte.

Uudised ja artiklid

placeholder

 

 
placeholder

 

 
placeholder

 

 
placeholder

 

 

No news

Lisamaterjalid

Cover of Residential Stormwater Brochure Garden Water Reuse

Residential Brochure

Cover of Commercial Stormwater Brochure Warehouse

Commercial Brochure

Seotud tooted

Siphonic  Roof drainage System

Sifoon-äravoolu süsteem

Manholes and Inspection chambers for stormwater management systems

Kaevud

biocleaner Ecolife BioC5

Biopuhastid ja septikud

Infiltration system with membrane

Sademevee immutussüsteemid

OTSI
Otsi kõigist tootedokumentidest

Võta meiega ühendust

Saatke meile oma küsimused, tagasiside ja kommentaarid ning võtame teiega esimesel võimalusel ühendust

E-post
Võtame teiega ühendust e-posti teel