KESKKONNAASPEKTID

Oleme teostanud ettevõttes keskkonnaülevaatuse, mis on andnud pildi ettevõtte keskkonnamõjudest ning nendest keskkonnaalastest nõuetest ja seadustest, mis ettevõtet puudutavad. Selle põhjal oleme määranud kindlaks keskkonda puudutavad valdkonnad, millega soovime tegeleda. Pühendume nendele valdkondadele, kus on võimalik ettevõttes ressursse kokku hoida ja sellega säästa raha ning keskkonda. Samuti omame ülevaadet, milliseid keskkonnamõjusid on võimalik vähendada.

Keskkonnaaspektide hindamisel oleme võtnud arvesse:

 • vee kasutust
 • elektrienergia kasutust
 • õhu saastet
 • jäätmemajandust
 • toormaterjalide – loodusvarade kasutamist
 • kehtivat seadusandlust
 • Wienerbergeri kontserni reegleid ja püüdlusi
 • kehtestatud keskkonnapoliitikat
 • toodetega seotud aspekte kogu elutsükli jooksul
 • keskkonnamõju ulatust ja vähendamise või likvideerimise võimalusi
 • võimalikke hädaolukordi
 • muid keskkonna ja ümbruskonnaga seotud probleeme

Enim pöörame tähelepanu:

 • keskkonnamõjude vähendamises ettevõtte protsessides:
  • tootmisprotsess;
  • hoonete halduses;
  • ladustamises ja logistikas;
  • töökeskkonnas.
 • tõhusale ressursikasutusele:
  • toormaterjalide säästlik kasutamine ja võimalusel taaskasutamine;
  • seadmete ennetav hooldus keskkonnariskide minimiseerimiseks;
  • elektrienergia efektiivne kasutus hästi planeeritud tootmise kaudu;
  • taastuvallikatest pärineva elektrienergia eelistamine;
  • efektiivne vee-kasutus.
 • ringmajanduses osalemisele:
  • jäätmete liigiti kogumine ja üleandmise vastavat käitluslitsentsi omavale ettevõttele;
  • jäätmete koguseline vähendamine materjalide kasutuse pideva optimeerimise teel;
  • koostöös partneritega saavutada (toote ja pakendi) jäätmete nõuetekohane käitlemine kogu tarneahelas;
  • osaleda plasti (plastpakend) taaskasutuse protsessis suurendades teadlikult ettevõttevälise teisese materjali kasutusmäära.
 • CO2 jalajälje vähendamisele:
  • ettevõtte CO2 jalajälje süstemaatiline vähendamine eesmärgiga olla eeskujuks;
  • eelistades keskkonnasäästlikumaid transpordivahendeid;
  • transpordi efektiivsel kasutamisel.

 

Keskkonnajuhtimiseks oleme sisse seadnud ja hoiame toimivana protsessi P19 Keskkond.

Küsi lisa

Helistame tagasi

Helistame tagasi esimesel võimalusel
kirjuta meile
OTSI
Otsi kõigist tootedokumentidest

Võta meiega ühendust

Saatke meile oma küsimused, tagasiside ja kommentaarid ning võtame teiega esimesel võimalusel ühendust

Helistame tagasi

Helistame tagasi
Võtame teiega ühendust telefoni teel
E-post
Võtame teiega ühendust e-posti teel