KESKONNAPOLIITIKA ja EESMÄRGID

Pipelife Eesti AS eesmärgiks on varustada meie kliente plastist veevarustus-, kanalisatsiooni-, gaasi-, kaablikaitse- ja drenaažisüsteemide rajamiseks vajalike materjalidega jätkusuutlikul moel.

Selleks,

  • hindame oma tootmisprotsesside mõju ümbritsevale keskkonnale ning kohustume ohte pidevalt minimeerima;
  • kasutame toormaterjale, energiat ja loodusressursse efektiivselt ning taaskasutame oma tootmisjääke maksimaalselt;
  • järgime uute toodete ja protsesside kavandamisel keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse printsiipe;
  • juhindume oma tegevuses alati meile kohalduvatest nõuetest ja muudest kokkulepetest, mis seonduvad ettevõtte tegevuse keskkonnaaspektidega;
  • töötame aktiivselt koostöös nende sõsarettevõtete, tarnijate ja koostööpartneritega, kellele on samuti oluline keskkonnahoid ja jätkusuutlikkus;
  • propageerime oma töötajaskonnas keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
  • püstitame keskkonnaalaseid eesmärke, koostame nende täitmiseks tegevuskavasid ja seirame erinevaid võtmenäitajaid tõendamaks meie pühendumist keskkonnahoiule ja jätkusuutlikkusele.

 

Keskkonnapoliitikat viime ellu keskkonnateadliku ja pühendunud meeskonnana.

Kvaliteedi-, töökeskkonna- ja keskkonnapoliitika rakendamisel soovime olla ettevõte, kes on suuteline pakkuma klientidele parimat teenust, töötajatele väljakutset ohutus ja kaasaegses töökeskkonnas ning omanikele jätkusuutlikku tulu investeeringutelt. Soovime olla oma tööstusharus teistele eeskujuks

 

Soovime, et iga Pipelife Eesti töötaja mõistab ettevõtte kvaliteedi-, töökeskkonna- ja keskkonnahoiualaseid püüdlusi ning töötab aktiivselt kaasa.

 

Igal aastal määrame meeskonnaga tegevuseesmärgid lähtudes ettevõtte strateegilistest eesmärkidest ning jälgime jooksvalt nende täitmist. Jooksva aasta eesmärgid on toodud eelneva aasta juhtkonnapoolse ülevaatuse protokollis.

Küsi lisa

Helistame tagasi

Helistame tagasi esimesel võimalusel
kirjuta meile
OTSI
Otsi kõigist tootedokumentidest

Võta meiega ühendust

Saatke meile oma küsimused, tagasiside ja kommentaarid ning võtame teiega esimesel võimalusel ühendust

E-post
Võtame teiega ühendust e-posti teel