Choose your region
 Kontakt |  Eesti
Menu

Pipelife kaitseb ülikiiret internetti

Olles suunanäitajaks paljudele riikidele infotehnoloogilistes lahendustes, alustati 2010 aastal Eestis projektiga EstWin, mille eestvedajaks on Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus. Lõpp-eesmärgiks on 2015. aastaks valmis ehitada fiiberoptilistel kaablitel põhinev võrk, tänu millele ulatub ülikiire internet kõikide asulateni Eestis. Kogu projekti raames on vaja luua üleriigiline andmesidetaristu, mis sisaldab endas 6000km fiiberoptilisi kaableid ja üle 1400 võrguühenduskoha.
 

Kõikides siiani alustatud EstWin-i etappides on olnud osaline ka Pipelife Eesti AS. Oleme tarninud mikrotorusid fiiberoptiliste kaablite kaitseks kõikidele suurematele EstWin-i projektis tegutsevatele ehitusettevõtetele.

EstWin projektis kasutatav mikrotoru on neljast torust koosnev punt mõõtudega 4x14/10mm. Torude sisepind on kergelt reljeefne vähendamaks hõõrdetegurit. Selline pinnareljeef võimaldab fiiberoptiliste kaablite sissepuhumist ühe korraga kuni 2km ulatuses.

Torud paigaldatakse maasse nn. „sissekündmise“ meetodil. See on kiire, efektiivne ja keskkonnasäästlik paigaldusviis.

Tänaseks on töös EstWin projekti kolmas etapp. Pipelife on tarninud esimesse kolme etappi ligikaudu 900km mikrotoru.

EstWin Micro torud
EstWin projekti algus