Choose your region
 Kontakt |  Eesti
Menu

Trapid vajavad korralikku hüdroisoleerimist

Lekkiv veetoru hoones annab endast üsna kiiresti märku, sõltuvalt sellest kas toru päris katki või tilgub mõni ühendus.

 
Äravoolusüsteemis, kus reovesi voolab survevabalt ehk isevoolselt võivad aga lekkekohad jääda pikka aega märkamatuks. Põrandakonstruktsiooni tilk-tilga haaval imbuv vesi jõuab seal palju pahandust teha enne kui leke ilmsiks tuleb.

 
Sealt saab alguse probleemide jada, mis on seotud läbitilkumisega, konstruktsioon on niiske, hallitab, mädaneb jne.

 
Loe artiklit PDF formaadis siit.