Choose your region
 Kontakt |  Eesti
Menu

Balti vee-ettevõtete konverents 2014

22. mail kogunes Lätti, Liepajasse, üle 130 veemajandusspetsialisti Eestist, Lätist ja Leedust. Toimus järjekorras teine Balti vee-ettevõtete konverents. Eesti Vee-ettevõtete Liidu liikmena osales sel üritusel taaskord ka Pipelife. Konverentsi raames jagati kogemusi, tutvuti uute tehniliste lahendustega, arutati jooksvaid küsimusi ning räägiti veemajandussektori võimalikest arengutest tulevikus.

 

Tutvustasime võimalusi isevoolsete reoveetorustike ehitamisel ning ajakohaste ja keskkonnasäästlike sademeveekäitlussüsteemide kavandamisel.