Choose your region
 Kontakt |  Eesti
Menu

CE märgistusest plasttorudel

CE märgistus plasttorudel ei ole vajalik juhul kui torule kohaldatav standard seda eraldi ei nõua. Ühtegi sellist standardit siiani kasutusele võetud ei ole.


Euroopa plasttorude ja -liitmike liidu täispika algdokumendiga saab tutvuda siin. Samast dokumendist on olemas eestikeelne tõlge.