Choose your region
 Kontakt |  Eesti
Menu

Loodava veevarustuse

Insenerkonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC) aastakonverentsil 2008 kõlasid märksõnad - insenerkonsultantide kvaliteedipõhine valik , ühiskonna toimimise mõjutamine ja insenerkonsultantide tunnustamine , kvaliteetse teenuse pakkumine . Need märksõnad oleksid sobilikud iseloomustama ka loodava mittetulundusühingu Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts (edaspidi lühend EVKIS) tegevust.
Seltsi tööga on oodatud liituma õppejõud, projekteerijad, konsultandid, tootjad, ehitajad , ehitusjärevalve ja ekspertiiside tegijad - kõik need , kes selle valdkonnaga on seotud.

Seltsi põhieesmärgid on:
  • valdkonna inseneride erialane täiendkoolitus
  • kogemuste jagamine
  • erialase teabe kogumine ja levitamine
  • osalemine erialaste normdokumentide loomisel ja korrastamisel ning nende
  • tutvustamisel
  • kaasarääkimine ühiskonna infrastruktuuri jätkusuutlikus arengus ja kvaliteedis , keskkonnakaitses
  • inseneri elukutse maine tõstmine


Asutaja- ja toetajaliikmeteks on insenerid-spetsialistid firmadest K-Projekt AS, Projektkeskus OÜ, Sweco Projekt AS, AS Pöyry Entec, Nivoo Projekt OÜ, Tallinna Tehnikaülikool, OÜ Uponor Eesti , AS Veeseadmed , AS Pipelife Eesti , AS Aspi , AS Industek.
Täiendav info lähitulevikus seltsi kodulehelt.

Kui soovite liituda loodava seltsiga, palume saata oma kontaktandmed e-maili teel aadressil mailto:evkis1@gmail.com Võtame Teiega ühendust.