Choose your region
 Kontakt |  Eesti
Menu

Pipelife Annual Conference 2013 Tallinnas!

Pipelife grupi ettevõtete iga-aastane juhtkonna konverents toimus sel aastal 5 – 7. juunil Tallinnas ning korraldajaks oli Pipelife Eesti meeskond. Kolme päeva vältel võõrustasime 48 külalist 27 erinevast riigist.

Konverentsi päevakava koosnes töistest aruteludest, meie Jüris asuva tehasega tutvumisest, tootearendusmeeskonna uute ja veel arendamisel olevate toodete tutvustusest ning ühisest vaba aja veetmisest.

Vaba aja sisustamisel lähtusime soovist tutvustada Eestit kui modernset , arenevat ja tulevikkuvaatavat e-riiki. Samuti andsime külalistele võimaluse näha mitmeid meie rahvuskultuuri külgi ning loodust.

Rõhudes loodussõbralikule maailmavaatele, olid külaliste transpordiks kasutusel elektriautod. Lisaks kinkisime kõigile osavõtjatele kikilipsud, mis valmistati kord juba kasutusel olnud kangastest kunstnik Maarja Naani poolt. Need lipsud võitsid kõigi poolehoiu ning kandsime neid ühiselt õhtusel koosviibimisel.

Üritust toetas ilus suvine ilm ning kokkuvõttes õnnestus konverents suurepäraselt.

Grupipilt Pipelife tehase ees Jüris
Grupipilt Pipelife tehase ees Jüris
Osalejad kunstnik Maarja Naani poolt loodud kikilipsudega
Osalejad kunstnik Maarja Naani poolt loodud kikilipsudega
Nordic Hotel Forum